Gå direkt till innehåll
Team inom barn- och ungdomshabiliteringen prisas för sitt inkluderande arbete

Nyhet -

Team inom barn- och ungdomshabiliteringen prisas för sitt inkluderande arbete

Teamet som möter barn med rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning (RI) på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö fick idag motta Stora likarättspriset 2020. De belönades för deras aktiva arbete med att förstå och möta familjer och patienter med olika kulturell bakgrund.

– Av de som kommer till oss finns många olika kulturer representerade bland familjerna. Det har därför alltid varit viktigt för oss att lyfta det kulturella perspektivet och inte vara rädd för att prata om kulturella skillnader och likheter. I mötet med föräldrarna öppnar vi upp för att de ska kunna berätta om sin bakgrund för att skapa en gemensam förståelse för varandra, säger Lina Buch-Jepsen, enhetschef för RI-teamet.

När kollegorna träffas för att planera och följa upp patienternas behandlingar är kulturperspektivet ständigt närvarande. En hatt med hela världens flaggor placeras på bordet för att påminna om att alltid stanna upp och reflektera kring sina egna värderingar och prata om dem tillsammans med sina kollegor.

– Med Kulturhatten vill vi ta upp det här med självreflektionen kring kulturbegreppet och vikten av att fråga sig själv hur man värderar och vilka förhållningssätt man har till olika kulturer. Genom att hela tiden lyfta detta ser vi till att alla barn som kommer till oss får likvärdiga insatser oavsett kulturell bakgrund. Vårt arbete och insatser ska vara detsamma oavsett vem vi har framför oss, säger Lina Buch-Jepsen.

– RI-teamet på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö är ett oerhört gott exempel för alla verksamheter som möter patienter. De visar på något som många letar efter, hur man faktiskt kan implementera kulturbegreppet i praktiken, med Kulturhatten som en ständig påminnelse, säger Ola Björgell, Regionöverläkare och Funktionsansvarig Likarätt.

Juryns motivering
RI-teamet teamet på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö har med bakgrund i forskningen på ett säkert och förtjänstfullt sätt arbetat fram en modell för att bättre kunna lyssna, identifiera och förstå olika synsätt. Teamet har på ett tydligt sätt använt och ökat förmågan att förstå kulturbegreppet och arbetat med detta praktiskt i deras verksamhet.

Om priset
Stora likarättspriset delas ut till ett team eller en verksamhet som tillhandahåller tjänster och service på ett likvärdigt sätt och som verkar för att medarbetare och medborgare får lika rättigheter och möjligheter. Vinnarna utses av personalnämndens presidium och får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet.

För mer infomation
Lina Buch-Jepsen, enhetschef RI-teamet, barn-och ungdomshabiliteringen Malmö: 
040-6730821 Lina.buch-jepsen@skane.se
Ola Björgell, Regionöverläkare och Funktionsansvarig Likarätt.: 
0708-510200 ola.bjorgell@skane.se

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden