Gå direkt till innehåll
Tyck till om Region Skånes utvecklingsstrategi

Nyhet -

Tyck till om Region Skånes utvecklingsstrategi

Region Skåne uppdaterar den regionala utvecklingsstrategin. Nu kan alla skåningar säga vad de tycker om den version som är ute på remiss.

Skånes regionala utvecklingsstrategi är en gemensam målbild för alla som jobbar med utvecklingsfrågor i Skåne. Strategin har uppdaterats och förslaget ligger nu ute på remiss hos berörda myndigheter och organisation. Men även den enskilde skåningen kan ge sina synpunkter på förslaget senast den 15 februari 2020.

- Vi vill ha en öppen och inkluderande dialog genom möten och kommentarsmöjligheter. Varje invånares synpunkt på förlaget är värdefull. Resultatet kommer att presenteras tillsammans med övriga remissvar under 2020, säger Anna Jähnke (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Som en start på detta remissarbete bjuder Region Skåne in till två medborgardialogmöten i Malmö och Hässleholm. Dit är alla välkomna att höra om den regionala utvecklingsstrategin och hur man gör för att komma med synpunkter och förslag på remissversionen.

- Alla skåningar är en del av en större helhet och enbart genom att jobba med ett gemensamt mål kan vi möta Skånes behov. Ambitionen är att skapa engagemang och förmåga att ta ansvar, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

För att göra det enklare att tycka till är remissversionen uppdelad i sex olika kapitel. Invånare kan lämna in sina synpunkter till varje enskilt kapitel via ett formulär på skane.se.

Fakta
Region Skåne har regeringsuppdraget att leda arbetet med Skånes regionala utvecklingsstrategi. Strategin tas fram i samverkan med de skånska kommunerna, myndigheter, universitet och högskolor samt representanter från idéburen sektor och näringsliv.

Medborgardialog i Malmö

Medborgardialog i Hässleholm

Läs remissförslaget på Skånes regionala utvecklingsstrategi


Mer information
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Region Skåne, 044-309 32 06 eller ulrika.geeraedts@skane.se

Karin Swensson, tf enhetschef styrning och beredning, avdelningen för regional utveckling, 044-309 32 09 eller karin.swensson@skane.se

Anna Jähnke (m), ordförande regionala utvecklingsnämnden, 0732-31 12 93 eller  anna.jahnke@skane.se


Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977