Gå direkt till innehåll
Marie-Louise Edvinsson, doktor i medicinsk forskning och hjärtsviktsspecialist på Skånes universitetssjukhus ligger bakom införandet av en standardvårdplan för patienter med hjärtsvikt.
Marie-Louise Edvinsson, doktor i medicinsk forskning och hjärtsviktsspecialist på Skånes universitetssjukhus ligger bakom införandet av en standardvårdplan för patienter med hjärtsvikt.

Nyhet -

Vårdplan har gjort stor skillnad för patienter med hjärtsvikt

Standardvårdplanen för äldre patienter med svår hjärtsvikt på medicinavdelning 8 på Skånes universitetssjukhus har på kort tid gett goda resultat för patienterna. Dödligheten inom ett år sjunker, rätt läkemedel ges, och återinskrivningarna inom 30 dagar har minskat från 30 till 5 procent.

Standardvårdplanen går kortfattat ut på att justera vårdtiden, från i snitt tre till fem dagar, att dagligen följa vikten och att följa blodprovet NT-proBNP (en markör för hjärtsvikt) och att alltid ha en tydligare och individualiserad plan för fortsatt medicinering efter utskrivning.

Snabbt bättre resultat
Medicinavdelning 8 har varit pilotavdelning för standardvårdplanen som infördes 2016 och som inleddes med en utbildningsdrive av alla inblandade. Resultaten visade sig snabbt och var bättre än man kunnat ana.
– Ettårsmortaliteten minskade, bättre och modernare läkemedel sattes in, medellivslängden ökade och återinskrivningarna inom 30 dagar gick ner från 30 till 5 procent. Tidigare var det inte ovanligt att en patient som blivit utskriven var tillbaka på akuten redan inom några dagar och där har vårdplanen absolut varit en avgörande faktor, säger Marie-Louise Edvinsson, doktor i medicinsk forskning och hjärtsviktsspecialist på Skånes universitetssjukhus som ligger bakom införandet av standardvårdplanen.

Standardvårdplan anpassades
När Marie-Louise Edvinsson, som forskar inom hjärta och kärlsjukdomar, för något år sen gjorde en uppföljning på en tidigare publicerad studie såg hon att situationen inte förbättrats bland äldre hjärtsviktpatienter de senaste 10 åren, snarare tvärtom.
– Jag hade föreställningen om att allt skulle vara mycket bättre. Vi har bättre mediciner, bättre kunskap och patienterna är mer välinformerade. När jag såg resultatet kände jag bara att så här kan vi inte ha det.

Genom sitt engagemang i RiksSvikt, ett nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt, fick Marie-Louisekännedom om att Mälardalens sjukhus hade en standardvårdplan för hjärtsviktspatienter.
– Jag tänkte direkt att en sådan ska vi ha i Lund! Först ville jag att vi skulle göra en egen, men insåg snabbt att det inte finns tid, patienterna hinner dö om vi inte gör något på direkten. Så istället anpassade jag standardvårdplanen efter våra förhållanden.

Fortsatt arbete
Nästa steg i implementeringen på Skånes universitetssjukhus är att få genomslag för vårdplanen på medicinska akutvårdsavdelning i Lund (MAVA) som redan nu tar hand om hjärtsviktspatienter med akut svår andningspåverkan med tecken på lungödem.
Standardvårdplanen tas även vidare till SUS internmedicinska vårdavdelningar i Malmö.

Vårdplanen har också lett till vidare forskning inom området. Bland annat har man inom internmedicin visat att genom att mäta blodtrycket (först liggande och sedan stående) kan man förhindra fallskador hos hjärtsviktpatienter som ofta lider av blodtrycksfall och därför svimmar.
– Genom att göra rätt och följa en struktur så tror vi att vårdplanen också kan förhindra annan sjukdom, avslutar Marie-Louise Edvinsson.

Fakta Hjärtsvikt:
Hjärtsvikt är idag den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus. Det uppskattas att ca 200 000 personer i Sverige lever med symptom på hjärtsvikt och antalet drabbade stiger med åldern. I Skåne räknar man med att ca 30 000 patienter lever med hjärtsvikt.

För mer information kontakta:
Marie-Louise Edvinsson, doktor i medicinsk forskning och hjärtsviktsspecialist på Skånes universitetssjukhus, telefon 046-17 14 85.

Intervju med Marie-Louise Edvinsson:

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden