Gå direkt till innehåll
Åsa Hallgårde blir ny regional chefläkare i Skåne

Pressmeddelande -

Åsa Hallgårde blir ny regional chefläkare i Skåne

Åsa Hallgårde kommer som regional chefläkare att ansvara för Region Skånes arbete med patientsäkerhetsfrågor. Hon är infektionsläkare i botten och kommer närmast från en tjänst som biträdande chefläkare på Helsingborgs lasarett. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober. 

- Även om de allra flesta som arbetar inom sjukvården har patientens bästa för ögonen är vårdkedjan ofta så komplex att det alltför ofta uppstår vårdskador, säger Åsa Hallgårde.

- Intresset och engagemanget för patientsäkerhet har ökat på senare år och det finns många goda exempel på framgångsrikt arbete, men vi måste bli bättre på att arbeta mer systematiskt. Det ser jag som en stor och viktig utmaning.

Åsa Hallgårde utbildade sig till läkare i Stockholm men har huvudsakligen varit yrkesverksam i Skåne. Hon är infektionsläkare, men har även specialistkompetens inom internmedicin. Efter många år på infektionskliniken i Helsingborg, de sista som chef, var hon verksamhetschef på infektionskliniken, SUS Lund, fram till 2010 då hon återvände till Helsingborg. Där har hon delat sin tid mellan klinik och uppdraget som biträdande chefläkare. Under vintern 2010/11 var hon t f chefläkare på sjukhuset.

Ny medicinsk rådgivare
Ännu en rekrytering är klar. Gunnar Persson blir ny medicinsk rådgivare vid Avdelningen för kunskapsstyrning och forskning och utveckling med tillträde den 1 september. Gunnar Persson är överläkare vid kirurgkliniken Länssjukhuset Ryhov i Jönköping där han under drygt 10 år också varit chef för sjukhusets akutklinik. Han har disputerat på en avhandling om gallsten och var med och skapade det nationella kvalitetsregistret för gallstenskirurgi –”Gallriks”.

Under tiden september  2010- juni 2011 har Gunnar arbetat för Region Skåne med att ta fram underlag för en modell för kunskapsstyrning. Gunnar kommer att fortsätta arbetet med att implementera kunskapsstyrningen i Region Skåne.

Kontakt:
Åsa Hallgårde, tel 042-4062345
Anders Thulin, medicinsk direktör och chef för avdelningen för kunskapsstyrning, tel 044-3093421

Avdelningen för kunskapsstyrning och FoU skall medverka till att Region Skåne ger en god vård på lika villkor till hela befolkningen - denna vård skall helst vara evidensbaserad och ha hög legitimitet inom professionen.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977