Skip to main content

Är du i riskzonen för brutna ben? - Vårdcentral i Lund uppmärksammar osteoporosdagen 20/10

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2011 13:52 CEST

Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund
uppmärksammar internationella osteoporosdagen

Torsdagen 20 oktober är den internationella osteoporosdagen. Osteoporos heter på svenska benskörhet. 

Vårdcentralen Norra Fäladen vill denna dag hjälpa befolkningen att upptäcka sjukdomen innan ett benbrott gör det åt dem. Hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män drabbas någon gång under livet av benbrott till följd av benskörhet. Majoriteten av dessa vet inte om att de lider av benskörhet. Ben är en levande vävnad som ständigt ombildas och nybildas och därför finns möjlighet att påverka genom kost och motion och i svårare fall även genom läkemedel. 

På Vårdcentralen Norra Fäladen har man den 20 oktober en riktad aktivitet där man erbjudit intresserade som anmält sig en riskbedömning. Med stöd av en frågemanual avgörs om personen bör utredas vidare för benskörhet. De personer som upptäcks ligga i riskzonen kommer att få rekommendationer om hur man bör gå vidare. Läkare finns att tillgå under eftermiddagen. 

Läs mer om sjukdomen benskörhet på 1177.se:
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Benskorhet/ 

I osteoporosteamet ingår Kristina Degerskär, projektledare och leg sjukgymnast, Roland van Veen, specialist i ortopedi, Annika Johansson, leg distriktssköterska.
 

För mer information
Kristina Degerskär, projektledare osteoporos, tel 070-791 22 89
Gunnel Wahlgren, verksamhetschef, tel 076-648 61 15 

Lämplig tid för besök är mellan kl 11.30 och 12.30 torsdagen 20 oktober 2011. 

www.vardcentralennorrafaladen.se  - här finns kontaktuppgifter och karta

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – med bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, distriktssköterskemottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.

Bifogade filer

PDF-dokument