Gå direkt till innehåll
Aktuellt smittläge covid-19: Fortsatt ökning av antalet smittade i Skåne

Pressmeddelande -

Aktuellt smittläge covid-19: Fortsatt ökning av antalet smittade i Skåne

Antalet nya smittade med covid-19 fortsätter att öka i Skåne. Det visar den senaste virusprovtagningsstatistiken. Även antalet inlagda på sjukhus visar nu en tendens att stiga, även om det fortfarande är på en låg nivå.

Under vecka 32 konstaterades ytterligare 184 skåningar ha covid-19. Det motsvarar 25 nya fall per dag. Hittills den här veckan har antalet fortsatt stiga och motsvarar nu omkring 35 nya fall per dag. I dagsläget är 14 patienter med covid-19 inlagda på sjukhus i Skåne, varav 4 på intensivvårdsavdelning.

- Den stadiga stigningen både av antalet smittade och antalet inlagda patienter tyder på ökad samhällsspridning, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Däremot ser vi i nuläget inga tydliga tecken på särskilda klusterbildningar, utan det är en relativt jämn spridning i Skåne.

Ungdomar och skolstart

De senaste veckorna har antalet smittade ökat bland annat i gruppen äldre tonåringar och unga vuxna. Även om få unga människor blir svårt sjuka av covid-19 riskerar man att smitta andra som är i riskgrupp.

- Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen, så minskar vi också risken för att äldre eller personer som jobbar med äldre blir sjuka.

I samband med att skolorna börjar så återgår även många till sina arbeten, vilket kan bidra till ökat tryck inte minst på kollektivtrafiken och det kan bli svårt att hålla avstånd. Därför är det viktigt att den som kan väljer andra alternativ än kollektivtrafiken, exempelvis att cykla eller att gå till jobb och skola.

- Det som gäller för övriga samhället gäller också för skolan – håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om du blir sjuk och beställ hem ett självtest, säger Mattias Waldeck.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också fortsatt arbete hemifrån under hösten där det är möjligt.

Fyra råd till de som börjar skolan:

 1. Undvik kramar och annan närkontakt.
 2. Tvätta händerna ofta
 3. Cykla eller gå till skolan om möjligt
 4. Stanna hemma om du är krasslig

Region Skåne publicerar filmer med dessa budskap i sociala medier riktade mot ungdomar. Filmerna har producerats av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland, som delar med sig till andra regioner på samma sätt som Region Skåne tidigare har delat med sig av sina framtagna kampanjer till andra regioner.

Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Råd till allmänheten

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material