Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ambulanstransport av hjärtpatient anmäls enligt Lex Maria

Region Skånes Prehospitala Centrum gör en Lex Maria-anmälan till följd av en incident med en droppräknare under en ambulanstransport. 

Under en planerad ambulanstransport av en hjärtpatient mellan hjärtintensivvårdsavdelningarna i Helsingborg och Malmö fick ambulansteamet problem med en droppräknare som gav ett hjärtstimulerande läkemedel. Allmäntillståndet hos patienten påverkades tillfälligt då det hjärtstimulerande droppet inte tillfördes i tillräcklig mängd. Patienten återhämtade sig men eftersom det fanns risk för att händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada anmäls incidenten till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

En händelseanalys kommer att genomföras för att utreda vad som hänt. Flera åtgärder har redan vidtagits, bland annat en inventering av sjukhusens kännedom om egen utrustning för ambulansbruk och en översyn av larmoperatörernas rutiner för ambulansbeställning mellan sjukhusen.

Lex Maria
Lex Maria-anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården.
Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

För ytterligare information:
Poul Kongstad,
Klinikchef RSPC vid Skånes Universitetssjukhus
Tel 0705-934448

 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden