Gå direkt till innehåll
Samarbete över gränserna kring fertilitetsbehandling. Bild: Roger Lundholm/Region Skåne
Samarbete över gränserna kring fertilitetsbehandling. Bild: Roger Lundholm/Region Skåne

Pressmeddelande -

Avtal underskrivet om fertilitetsbehandling över Öresund

Som en del av det EU-finansierade projektet ReproUnion har Region Skåne och Region Hovedstaden skrivit under ett nytt avtal om patientmobilitet för svenska och danska patienter som lider av ofrivillig barnlöshet. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan och erbjuder svenskar och danskar högspecialiserad behandling på tvärs över nationsgränsen.

Region Skåne och Region Hovedstaden har undertecknat ett avtal som innebär att svenskar och danskar som drabbats av vissa typer av ofrivillig barnlöshet nu kan erbjudas den främsta behandlingen oberoende av om patienterna bor i Skåne eller den danska huvudstadsregionen. I och med avtalet kan skånska medborgare nu få tillgång till specialiserade behandlingar vid exempelvis Rigshospitalet i Köpenhamn, som inte kan erbjudas i Sverige. På samma sätt kan danska patienter erbjudas behandling i Skåne.

– Fertilitetsbehandling är det första medicinska området där gränsregional patientmobilitet i Öresundsregionen införts. Det här goda samarbetet är ett exempel på att samarbetet inom Greater Copenhagen för oss ännu närmare varandra. Tillsammans har vi möjlighet att komplettera varandra vilket stärker tillväxten och ökar vår konkurrenskraft, säger Anna-Lena Hogerud, regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

– Avtalet är i sig själv ett viktigt steg framåt för de ofrivilligt barnlösa. Genom att koppla samman den stora expertis som finns på både öst och väst om Öresund kan många nu få en ännu bättre behandling och därmed få de barn som de önskar sig. Utöver fördelarna för de enskilda individerna är avtalet också ett lysande exempel på hur vi kan dra fördelar av de styrkor vi har gemensamt över nationsgränsen. Det visar på potentialen i Greater Copenhagen-samarbetet, säger Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådets ordförande i Region Hovedstaden.

Patientmobilitetsavtalet i praktiken

Ett exempel på fördelarna med avtalet är att Danmark har en ledande position inom den komplicerade processen med nedfrysning, bevarande och återinförande av äggstockar. För 15 år sedan började läkare erbjuda kvinnor som drabbats av allvarliga sjukdomar, exempelvis cancer, möjligheten att avlägsna den ena äggstocken eftersom cancerbehandling riskerar att allvarligt skada äggen. Tack vare patientmobilitetsavtalet kan de äggstockar som opererats ut ur svenska kvinnor transporteras till Rigshospitalet i Köpenhamn där de kan bevaras och sedermera inopereras i patienten igen. På motsvarande sätt finns expertis kopplad till Skånes Universitetssjukhus i Malmö som inte kan erbjudas i Danmark. Det handlar bland annat om specialisering inom sperma- och vävnadsanalyser, vilket betyder att de svenska läkarna kan bistå sina danska kollegor med analyser och därmed bidra till att även patienterna på den andra sidan av Sundet får bästa möjliga behandling.

Långsiktiga perspektiv

Patientmobilitetsavtalet är först och främst ett viktigt steg på vägen för att hjälpa ofrivilligt barnlösa att förverkliga drömmen om att bilda familj. Men avtalet är också viktigt sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

- Våra kompletterande kompetenser på båda sidor av Öresund innebär att vi kan erbjuda patienterna den bästa behandlingen, samtidigt som vi använder våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt. Tack vare avtalet kan vi uppnå en snabbare och mer högkvalitativ behandling i den offentliga sjukvården eftersom expertis och kapacitet nyttjas på bästa sätt, säger Aleksander Giwercman, professor och överläkare vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes Universitetssjukhus Malmö, och fortsätter:

- Med behandling på tvärs över nationsgränsen får vi ett ännu tätare forskningssamarbete som genererar många fördelar. Exempelvis kan vi gemensamt öka kunskapsnivån, få tillgång till olika infallsvinklar, förbättra behandlingsmetoderna, utöka patientpopulationen och ytterligare stärka vår specialisering inom fertilitetsområdet.

Tack vare patientmobilitetsavtalet och de forskningsrelaterade fördelar som uppstår genom samarbetet över sundet ökar intresset från internationellt ledande forskningsmiljöer, som exempelvis stora europeiska reproduktionsmedicinska organisationer och ledande amerikanska universitet som Stanford och Harvard. Följderna har blivit ett ökat internationellt forskningssamarbete och ett växande antal forskare som söker sig till regionen. Ambitionen är därför att bygga vidare på de erfarenheter som hittills gjorts och ytterligare öppna upp ReproUnion-projektet för partners utanför Öresundsregionen gränser.

Fem sjukhus omfattas av avtalet

Utöver Skånes Universitetssjukhus i Malmö ingår även Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital och Bispebjerg Hospital i avtalet. Utgångspunkten är inte att alla ska kunna samma sak, men med gemensamma krafter kunna erbjuda bästa möjliga behandling till dem som drabbats av ofrivillig barnlöshet.

Fakta om ReproUnion

ReproUnion är ett EU-finansierat projekt som drivs av ett nätverk bestående av 13 kliniska forskningsenheter i Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Lunds universitet, och Köpenhamns universitet. Partnerskapet omfattar även dansk-svenska Medicon Valley Alliance (MVA) och Ferring Pharmaceuticals. ReproUnion är därmed ett offentlig-privat samarbete som pågår fram till december 2018. Patientmobilitetsavtalet omfattar tillsvidare endast Region Hovedstaden och Region Skåne.

ReproUnion har föregåtts av två tidigare projektinitiativ (ReproSund och ReproHigh). EU bidrar till projektet med 73,3 miljoner svenska kronor, vilket är en av de största beviljningarna till gränsöverskridande samarbete i regionens historia. Stödet kanaliseras genom Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak som är en fond för gränsöverskridande samarbete i Sverige, Norge och Danmark

Mer information: www.reprounion.eu altternativt. www.interreg-oks.eu.

För ytterligare information kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne. Nås genom Maria Eriksson, pressekreterare: 0725-97 14 27

Aleksander Giwercman, Professor vid Reproduktionsmedicin, Malmö. Email: aleksander.giwercman@med.lu.se, Tel: +46 76 887 02 12

Petter Hartman, CEO Medicon Valley Alliance, e-mail: ph@mva.org, tel.: +45 2371 5577

Ämnen

Regions


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material