Gå direkt till innehåll
Bättre tillgänglighet för adhd-patienter med nytt arbetssätt

Pressmeddelande -

Bättre tillgänglighet för adhd-patienter med nytt arbetssätt

För att avlasta de vuxenpsykiatriska mottagningarna och öka tillgängligheten börjar vuxenpsykiatrin i nordvästra Skåne nu arbeta på ett nytt sätt med vuxna med ADHD-diagnos. Man tar bland annat över de regelbundna besök som görs i samband med förnyelse av recept.

– Verksamheten anpassas för att ta emot vuxna med ADHD som främst är i behov av att få sina recept förnyade. I samband med detta behöver man träffa en psykiater samt få sitt blodtryck kontrollerat, eftersom medicinen kan påverka detta. Här kommer även att erbjudas psykoedukation, alltså att man får lära sig om sin diagnos, säger Peter Åberg, områdeschef vuxenpsykiatri Helsingborg.

Gruppen vuxna med diagnosen ADHD har ökat de senaste åren och fortsätter att växa eftersom allt fler får diagnos i vuxen ålder. Därmed växer behovet av insatser för vård och stöd.

Det nya snabbspåret ska vända sig till de cirka 800 patienterna i nordvästra Skåne med diagnosen ADHD som gör regelbundna besök för att kontrollera blodtryck och få förnyat recept. Detta görs idag på de vuxenpsykiatriska mottagningarna i Landskrona, Ängelholm och Helsingborg.

– Med det nya arbetssättet ökar vi tillgängligheten även för invånare med andra behov av insatser – genom att de tre andra psykiatriska mottagningarna nu avlastas, säger Peter Åberg.

Verksamheten är en del av den vuxenpsykiatriska mottagningen i Helsingborg men har hela nordvästra Skåne som upptagningsområde. Rekryteringen av läkare, sjuksköterskor och skötare är i stort sett klar och planen är att den ska öppna under våren.

Första steget

I nordöstra Skåne jobbar man på liknande sätt sedan många år. Både i Hässleholm och Kristianstad har man mycket god erfarenhet av arbetssättet.

– Huvudsyftet är insättning av centralstimulantia eller annan ADHD-medicin, men vi gör också en inventering av patientens behov. Patienten har fått sin diagnos och detta är första steget vidare i processen. Vi tittar också på hur det fungerar i vardagen, om det är andra områden som är problematiska. Det blir som en individuell coachning, säger Rikard Weiber, överläkare på vuxenpsykiatrimottagningen Kristianstad.

I de allra flesta fall träffar patienterna en sjuksköterska.
– Det är sjuksköterskorna som håller i besöken och hjälper patienten att pröva ut olika läkemedel, men i tätt samarbete med läkarna, säger Rikard Weiber.

Tätt samarbete

Sjuksköterskorna arbetar utifrån speciella riktlinjer, som anger vilka maxdoser som kan ges och vilka läkemedel man kan använda. Rikard Weiber beskriver ett tätt samarbete med sjuksköterskorna, som byggts upp under många år.

– Jag måste ha ett tätt samarbete, det är ett ömsesidigt förtroende som man bygger upp. De här patienterna diskuteras på vår konferens varje vecka och sen är det mycket som händer dessemellan. Det handlar om att byta preparat och doser, men också mycket som man kanske inte tänker på – blodtryck, pulsförändringar, hjärtförändringar, säger han.

Sjuksköterskorna signalerar när det är något som han som läkare måste agera på. Kanske behöver man skicka remiss till primärvården eller kardiologen.

Nödvändig del av psykiatrin

Han beskriver snabbspåret som mycket viktigt för psykiatrin eftersom det handlar om en så stor patientgrupp.
– Detta är helt nödvändigt. Det är också grundläggande att det är sjuksköterskor som håller i detta, men det kräver att man tar hand om dem, att de får utbildning.

Som läkare behöver man tänka nytt och släppa på en del av de arbetssätt man är van vid.
– Som doktor måste man vänja sig vid att jobba på ett indirekt sätt, säger Rikard Weiber.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden