Gå direkt till innehåll
Barns dagböcker om smärta gav ny smärtlindringsstrategi

Pressmeddelande -

Barns dagböcker om smärta gav ny smärtlindringsstrategi

Idag söker endast 14 % av de barn och ungdomar som genomgått en tonsilloperation på Centralsjukhuset Kristianstad akut vård inom 30 dagar efter operation. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 40 % (Källa Nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation 2011). Det är resultatet av ett målmedvetet förbättringsarbete som startade med en kartläggning barn och ungdomars behov av smärtlindring i samband med operation av halsmandlar.

Tonsilloperation (operation av halsmandlar) är ett av det mer smärtsamma ingrepp som görs på barn idag. Med den bakgrunden valde Dagoperation på Centralsjukhuset Kristianstad att försöka kartlägga barn och föräldrars upplevelse efter operation. – Vi ville ta reda på vad vi kunde göra för att underlätta och förbättra återhämtningen för våra patienter, berättar Maria Elofsson, barnsjuksköterska Centralsjukhuset Kristianstad.

Opererade barn och ungdomar fick tillsammans med sina föräldrar föra en smärtdagbok. I dagboken kunde barnen både rita och skriva för att beskriva sina upplevelser.  Dagböckerna följdes upp via telefonsamtal 3-5 dagen samt 10-12 dagen. Kartläggningen visade på att föräldrarna önskade och behövde mer djupgående information samt att barnen fick otillräcklig smärtlindring.

Efterhand som projektet med dagböckerna pågick började Dagoperation att implementera de nya kunskaper de fick. En ny patientinformation med utgångspunkt i föräldrarnas frågor togs fram, en ny smärtlindringsstrategi infördes och alla opererade fick med sig ett smärtlindringsschema hem. – Det ger en ökad trygghet och handlingsberedskap hos föräldrarna samtidigt som det minskar antalet oplanerade vårdkontakter på grund av smärta. Våra nyopererade ska inte ha ont i onödan, konstaterar Maria.   

Kontakt

För mer information vänligen kontakta

Maria Elofsson, barnsjuksköterska, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 28 32
Annika Gunnarsson, sjuksköterska Anestesikliniken, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 28 32
Elsa Bengtsson, Avdelningschef Dagoperation, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 28 31

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden