Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bedömningar av kommunalt företagsklimat ofta förvirrande

Pressmeddelande från Näringslivsenheten i Region Skåne. Årets tillväxtkommun. Årets företagarkommun. Bästa företagsklimat. Det pågår en ständig tävling om vilka kommuner som bäst gynnar företag. Bakom rankningen står olika typer av utvärderingar. Det kan betyda både glädje och besvikelse att bli bedömd som kommun, men också viss förvirring. Vad ligger egentligen till grund för undersökningarna? Vilka är måttstockarna och hur kan kommunerna själva använda dessa i sitt arbete för att skapa ett gott företagsklimat? Dessa frågor får svar i Region Skånes nya rapport ”Det lokala klimatet - en studie av undersökningar som mäter företags- eller näringslivsklimat”. Författare är Jens Nilson, Sirje Padam och Tina Schagerström på Inregia AB. Syftet med rapporten är att förenkla för kommunerna att använda undersökningarnas resultat. – Region Skåne vill ge bättre möjligheter för kommunerna att kunna förhålla sig till dessa olika värderingar, säger Hans Henecke, Region Skånes näringslivschef. Idag finns ingen vedertagen definition av vad som är ett bra företagsklimat och därför är det svårt att göra värderingar och jämförelser. Vi vill få fram en effektiv hantering av dessa frågor. Rapportförfattarna menar att det är upp till kommunerna att själva välja hur de vill bedömas. Är det företagsutvecklingen eller företagsklimatet som ska mätas och handlar det om det nuvarande tillståndet eller utvecklingen föregående år? Här vill man förmedla några goda råd. Steg ett för kommunerna är att bestämma vad man vill och vilka ambitioner man har på området och därefter se hur man vill förhålla sig till de olika undersökningarna. De olika undersökningarna görs på olika sätt. Mest grundlig är Svenskt Näringslivs undersökning, konstaterar författarna, som förutom objektiva faktorer bedömer attityder på lokal nivå. Företagarnas/UC:s och Veckans Affärer/Soliditets mäter utvecklingen hos företagen. Jobs & Society tittar bara på nyföretagande. – Syftet med att ta fram rapporten är att skapa en förståelse för vad som ligger bakom de olika bedömningsgrunderna, säger Dag Juhlin på Kommunförbundet Skåne. Rapporten är första steget i Region Skånes arbete med att utveckla bra instrument för att följa och värdera ett gott lokalt näringslivsklimat. I en kommande delrapport kommer behov och konkreta exempel på lokala och regionala lösningar att presenteras. Rapporten ”Det lokala klimatet - en studie av undersökningar som mäter företags- eller näringslivsklimat” finns att ladda ner i sin helhet på www.skane.se/naringsliv. För mer information, kontakta: Hans Henecke, Näringslivsutveckling, Region Skåne, på 0705-16 34 81 eller Dag Juhlin, Kommunförbundet Skåne, på 0709-71 99 50.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden