Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut om Skånebanan samt tågen Malmö–Kristianstad

Pressmeddelande från Nämnden för kollektivtrafik: Överskott med fyra miljoner för 2005, färre tågstopp i Vinslöv samt miljöcertifiering. Idag fattade nämnden för kollektivtrafik beslut om tågtrafiken på Skånebanan och sträckan Malmö—Kristianstad. Det blir bl.a. färre tågstopp men fler busstopp i Vinslöv, enligt det förslag som presenterades på nämnden i januari. Bokslutet för 2005 slutade på plus fyra miljoner efter ersättning från regionen. 102,8 miljoner resor gjordes 2005, en ökning med 4 %. Biljettintäkterna ökade med 8 % till 1160 mnkr, vilket ändå är 11 mnkr under budget. Kostnaderna för trafiken sjönk dock med 8 %, vilket är 1 % lägre än budget. Det låga ränteläget har lett till låga leasingkostnader för tågen. Miljöarbetet Miljöredovisningen för 2005 visade att Skånetrafikens utsläpp av koldioxid per personkilometer minskade med drygt 10 % och kväveoxiderna med cirka 15 % jämfört med 2004. Mer än hälften av persontrafikarbetet sker med förnybara bränslen. Den energi Skånetrafiken använder kommer till 28 % från förnybar energi. 25 % av energin bussarna använder kommer från gas. Mona Kristensson, miljörevisor vid SEMKO-DEKRA, var på plats för att dela ut diplomet som bevisar att Skånetrafiken är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Skånetrafiken blev det som andra trafikhuvudman i Sverige, två veckor efter SL. Tågtrafikutredningen Nämnden för kollektivtrafik fattade beslut om inriktningen på tågtrafiken på Skånebanan och Malmö–Kristianstad från juni 2007. Det innebär bl.a. att Åstorp, Klippan och Perstorp får betydligt bättre trafik, med ett tåg i timmen alla dagar i veckan till Helsingborg och Kristianstad. Bjuv, som i ett tidigare förslag inte fanns med i det tågsystemet, får samma trafik, samtidigt som Bjuv och Åstorp behåller sin omfattande Pågatågstrafik. På linjen Malmö–Kristianstad snabbas trafiken upp då loktågen byts ut mot Öresundståg. Tågen kommer fortsatt att stanna i Eslöv och Höör. Sträckan Hässleholm–Kristianstad får ett tåg i halvtimmen i varje riktning alla dagar. Då tidtabellen är låst både i Malmö, genom tågtrafiken över Bron, och i Kristianstad, genom tidtabellen på Blekinge Kustbana, måste uppehållen i Vinslöv för tågen Malmö–Kristianstad slopas. Men alla tågen på Skånebanan stannar i Vinslöv, vilket gör att Vinslöv har samma tågtrafikservice som övriga orter längs linjen. En snabb busstrafik Hässleholm–Kristianstad, som stannar intill stationen i Vinslöv, gör dock att Vinslöv totalt får en förbindelse i halvtimmen till sina huvudorter för resandet. – Frågan om stopp i Vinslöv är inte en fråga om att korta restiderna för långväga passagerare, utan att se till att tågtrafiken fungerar såväl över Bron som i Blekinge. Ingen tjänar på en tidtabell som inte håller och orsakar förseningar i hela tågtrafiken, förklarar Gösta Ahlberg, trafikdirektör. Några direkttåg till/från Malmö tidig morgon, middag och sen kväll kommer dock fortsatt att stanna i Vinslöv. För mer information, kontakta: Gösta Ahlberg, Trafikdirektör, Tfn 0451-38 86 10 eller 070-609 86 10

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden