Skip to main content

Bokslutsrapport 2018 från Region Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2019 13:00 CET

Region Skånes bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 är nu färdig.

Malmö 29 jan 2019 kl. 13.00

Region Skånes bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 är nu färdig. Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2018. Bokslutsrapporten ger Region Skånes intressenter tidig information om koncernens ekonomiska utveckling. På så sätt får hela marknaden informationen samtidigt och det säkerställs så långt som möjligt att ingen investerare kan utnyttja förhandsinformation på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Det preliminära bokslutet år 2018, visar ett negativt resultat om 90 miljoner kronor.

Årets resultat uppgår till -0,2 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Det fastställda budgeterade resultatet för 2018 uppgick till 395 miljoner kronor, vilket ger ett budgetunderskott på 485 miljoner kronor.

Bokslutsrapporten finns bifogad detta pressmeddelande men publiceras även på hemsidan www.skane.se

Region Skånes årsredovisning 2018 beräknas vara färdig och kommer att fastställas av regionfullmäktige den 9:e april.

Kontakt:

Alf Jönsson, regiondirektör. Telefon: 044-309 31 21

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör. Telefon: 044-309 34 66

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 300 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.