Gå direkt till innehåll
Demenssjuka kvinnor får mindre hemtjänst än män

Pressmeddelande -

Demenssjuka kvinnor får mindre hemtjänst än män

Kvinnor med Alzheimers sjukdom får tre timmar mindre hemtjänst i veckan jämfört med män i samma situation. Det visar resultat från den nationella Alzheimersstudien SATS.

– Det finns en risk att hjälpbehovet hos kvinnorna underskattas och att de inte får den hjälp av kommunen som de behöver, säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus, SUS.

I studien deltog 332 personer med Alzheimers sjukdom som hade hemtjänst. Av dem var 78 procent kvinnor och 22 procent män och deras medelålder var 77 år. Jämförelsen mellan de båda grupperna visar att männen hade hjälp av hemtjänst åtta timmar per vecka medan kvinnorna bara hade fem timmars hjälp.

– Kvinnorna hade samma sjukdomsgrad och var i samma ålder och borde därför ha ett liknande hjälpbehov som männen. I det sammanhanget är tre timmar en stor skillnad, säger Carina Wattmo som är överraskad över resultatet.

– Jag hade inte väntat mig att skillnaden skulle vara så pass tydlig och stor.

Vad skillnaden beror på är oklart. En teori är att kvinnorna trots sjukdomen har en större förmåga att ta hand om sig själv än männen. En annan är kommunens biståndsbedömare överskattar kvinnornas förmåga.

– Det är möjligt att könsföreställningarna hos biståndsbedömarna påverkar deras inställning, säger Carina Wattmo som menar att kvinnor löper en större risk att inte få sitt vårdbehov tillgodosett.

För att lösa problemet krävs en större noggrannhet vid utvärderingar av patientens ADL-funktioner och att bedömningen bortser från könet och i stället utgår från patientens verkliga förmåga att klara sin vardag.

– Med tanke på studieresultatet finns det skäl att misstänka att det inte alltid görs, säger Carina Wattmo.

Fakta:

* SATS (Swedish Alzheimer Treatment Study) är en nationell studie där patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom från 14 minneskliniker runt om i landet deltog. Studien startade 1997 och avslutades 2011. Totalt 1 258 patienter i åldrarna 47 till 88 år har deltagit och deras medelålder är 75 år. Sextiotre procent av deltagarna var kvinnor och trettiosju procent män.

* Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen och står för cirka sextio procent av alla sjukdomsfall.

* ADL betyder Aktiviteter i Dagliga Livet och begreppet innefattar vardagliga aktiviteter som städning, tvätt och matlagning samt personlig hygien och påklädning.

För mer information kontakta Carina Wattmo på telefon 040/ 33 56 01 eller via mail: carina.wattmo@skane.se

Text: Set Mattsson


Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977