Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Digitala bilder ersätter mikroskopet – unik upphandling för säkrare och snabbare diagnostik i Region Skåne

Arbetsflödet inom Klinisk patologi ska revolutioneras och den traditionella diagnostiken i mikroskop ersätts till stor del av digitala bilder, som patologen granskar direkt på datorskärmen.  Ökad patientsäkerhet och kortare svarstider, med ett bättre utnyttjande av resurser i ett LEAN-influerat arbetsflöde är målet. Effektiviseringen ska ske med ett nyupphandlat IT-stöd från Software Point.  

Idag finns inom Labmedicin Skåne patologilaboratorier i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö som tillsammans årligen producerar ca 400 000 objektglas med preparerat provmaterial. Objektglasen levereras fysiskt till laboratoriets läkare, patologerna, för granskning i mikroskop. Patologen dikterar svar som skrivs in i labdatasystemet. Vem som har vilket objektglas och hur många objektglas som finns hos respektive patologi är svårt att följa.

Med den nya tekniken ska inskannade bilder av objektsglas från de fyra laboratorierna överföras till en central bildbank och därefter i ett kontinuerligt flöde dirigeras dit granskningskapacitet finns. På så sätt undviks flaskhalsar och samtidigt kan både patologer och övriga medarbetare vid laboratorierna följa provflödet, från det att provet kommer in till laboratoriet till dess svar skickas till beställaren. Dessutom löser den nya tekniken providentiteten på ett patientsäkert sätt och även lagringsbehovet eftersom långtidslagrade bilder enkelt blir tillgängliga för eftergranskning eller annan aktivitet. Bildbanken beräknas bli en av de största i Norra Europa.

En växande del av Klinisk patologis verksamhet är att ge prognostiskt och behandlingsprediktivt underlag och därmed säkerställa en till varje patient maximalt anpassad behandling. Detta är inte minst viktigt inom området cancersjukdomar där det enorma biologiska kunskapsinhämtandet under de senaste drygt 20 åren nu ger effekt i form av ökad överlevnad vad gäller många cancerformer.

Installation av systemet från Software Point, som ingår i LabVantage-gruppen, startar under hösten och beräknas vara fullt i bruk under våren 2012.

”Detta är fantastisk spännande och jag ser det som en stor utmaning att leda Klinisk patologi in i en helt ny digital värld som möjliggör en ökad kvalitet och patientsäkerhet, med ett mer effektivt utnyttjande av den specialistkunskap som våra patologer besitter” säger Lena Luts, verksamhetschef för Klinisk patologi i Skåne.

Presskontakt:
Klinisk patologi
Lena Luts, verksamhetschef
Monica Haglund, verksamhetsstrateg

Koncerninköp Olof Lethagen, sektionschef och strategisk inköpare.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden