Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dyra biologiska läkemedel får tillbaka patienter i arbete

Biologiska läkemedel har revolutionerat behandlingen av ledgångsreumatism, men är mycket dyra. En ny avhandling från Lunds Universitet visar nu att läkemedlen gör att många patienter återfår sin arbetsförmåga, särskilt om behandlingen startar tidigt.

Ledgångsreumatism, drabbar nästan 1 procent av Sveriges befolkning. Många av dem i arbetsför ålder. Obehandlad leder sjukdomen hos de allra flesta till nedbrytning av lederna med nedsatt arbetsförmåga som följd.

Prognos för patienter som insjuknar idag är betydligt bättre än för 20 år sedan. Behandlingen av ledgångsreumatism har de senaste två decennierna genomgått avgörande förändringar och ett flertal nya så kallade biologiska läkemedel, som ges som injektioner eller dropp, har blivit tillgängliga. Tillsammans med en bättre dosering av standardmedicinen Metotrexat har detta inneburit en avsevärt förbättrad livskvalitet.

De nya biologiska läkemedlen är dock mycket dyra – årskostnaden har fram tills nu legat på cirka 140 000 kronor per patient och år och två av preparaten, Humira och Enbrel låg etta och tvåa över kostnader för mest sålda läkemedel 2014.

Fram tills nyligen har det varit relativt okänt om och hur de biologiska läkemedlen påverkar arbetsförmågan hos patienter med ledgångsreumatism. I en avhandling från Lunds Universitet med titeln ”Anti-TNF therapy in rheumatoid arthritis – effects on and predictor of work disability”, som kommer att försvaras fredagen 12/2, visar doktoranden och blivande reumatologen Tor Olofsson bland annat att:

  • Sjukskrivningarna går ned med nästan 30 % året efter att patienter startat biologisk behandling.
  • Chansen att få tillbaks förlorad arbetsförmåga är mer än dubbelt så stor hos patienter som påbörjar biologisk behandling inom 5 år efter att de fått ledgångsreumatism jämfört med de som påbörjar behandling senare.

I sina studier har han kunnat använda externt insamlad information över sjukskrivning och förtidspension från Försäkringskassans register samt länka denna till uppgifter om start av biologisk behandling, vilket i ett internationellt perspektiv är unikt.

För ytterligare information kontakta:

Tor Olofsson kan nås på 0762-46 48 35 eller torolofsson@hotmail.com

Anna-Lena Boive, pressansvarig Skånes universitetssjukvård 072-705 75 84


Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977