Gå direkt till innehåll
Studie kring ungas hälsa

Pressmeddelande -

Studie kring ungas hälsa

Under vecka 10 kommer samtliga elever i Region Skåne i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 att erbjudas att besvara Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012. Syftet med enkäten är att kunna beskriva barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Huvudman för undersökningen är Region Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne.

Sammanlagt kommer 35 000 enkäter att skickas ut och frågorna handlar om bland annat skola, fritid, familj, matvanor, hälsa, tobak och alkohol.

Resultat blir forskningsunderlag
Resultaten från undersökningen ska bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Skåne, kommunerna och andra organisationer samt vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Resultaten kommer även att användas för att bedriva forskning av sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga. Under perioden år 2003-2009 har liknande undersökningar genomförts vartannat år i samma skolåldrar, men dessa har framförallt fokuserat på frågor om alkohol, tobak och narkotika.

– Barn och unga är en prioriterad grupp i vårt folkhälsoarbete. Men hälsa handlar om så mycket mer än alkohol- och droganvändning och därför har vi valt att bredda de tidigare enkäterna. Jag ser nu fram emot att vi får ett heltäckande underlag för Region Skånes, men också kommunernas, framtida prioriteringar, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd med folkhälsoansvar.

 ”Från vaggan till graven”
Genom de folkhälsoenkäter som kommer att genomföras under 2012 breddas befolkningsunderlaget åldersmässigt i den regionala epidemiologiska uppföljningen. Den tidigare barndatabasen i sydvästra Skåne ersätts av barnhälsoenkäten under 2012. Denna kommer att erbjudas samtliga föräldrar till barn i åldern 8 månader och 4 år inom hela Region Skåne. Dessa två undersökningar bland barn och unga tillsammans med folkhälsoenkäten bland vuxna, som genomförs för fjärde gången i höst, innebär att hela den skånska befolkningen åldersmässigt kommer att kunna följas ”från vaggan till graven” framöver.

Resultaten av Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 kommer att presenteras efter sommaren.

Mer information
Mathias Grahn, Region Skåne, 040-675 33 93, mathias.grahn@skane.se
Patrik Runesson, Kommunförbundet Skåne, 0709-35 12 15, patrik.runesson@staffanstorp.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material