Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett halvt kilo inget hinder: Allt fler för tidigt födda överlever

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset i Lund. Av 49 nyfödda med en medelvikt på ett kilo som opererades för livshotande tillstånd vid Universitetssjukhuset i Lund överlevde 44. Det är lika stor andel som bland andra för tidigt födda. I dag räddas fyra av fem av alla prematurer till fortsatt liv. De allra flesta till ett normalt liv. Föreläsarna vid eftermiddagens medicinska månadsmöte har om och om igen tvingats omvärdera var gränsen går för överlevnad av för tidigt födda. Vid neonatalavdelningen på Universitetssjukhuset i Lund drar läkarna i dag gränsen vid cirka 23 graviditetsveckor. Men varken de eller någon annan kan säkert säga att gränsen går vid ett drygt fem månader gammalt foster. I dag sker så gott som alla förlossningar från 27 graviditetsveckor och tidigare i södra Sverige vid Universitetssjukhuset i Lund – i fjol gällde det samtliga. Den koncentrationen har stora fördelar. – Vi ser det i form av kraftigt förbättrade resultat i dag jämfört med för fem år sedan. Men utan att egentligen kunna peka på en enskild orsak, säger neonatolog Staffan Polberger. Klinisk rutin ökar patientsäkerheten. Neonatalavdelningen förlöser årligen omkring 40 barn som väger under ett kilo och cirka 25 som inte är äldre än 25 veckor. 80-90 procent överlever. Framstegen går att finna i hela vårdkedjan. Modernt ultraljud identifierar riskgraviditeter. För tidiga värkar kan skjutas upp. Intensivvården har utvecklats. Fem månaders vårdtid, varav flera på IVA, är inte ovanligt. Få föräldrar tvekar att anta utmaningen. – Föräldrarna känner sig som föräldrar till sina barn även under graviditeten, säger neonatolog Bo Selander. För tidigt födda barn kan se-nare i livet få inlärningssvårigheter och koncentrationsproblem. Någon liten andel kan få neurologiska skador, som cerebral pares, CP. Men majoriteten är normalt utvecklad vid ett och ett halvt års ålder. Det saknas dock bra svenska data. Sedan två år tillbaka pågår en rikstäckande 27-veckorsstudie där barnen följs upp vid två års ålder. Dessutom har det i södra Sverige påbörjats psykologtest på femåringarna inför skolstarten. Trots alla försiktighetsåtgärder inför en riskfylld förlossning föds det barn med livshotande missbildningar. Några av de vanligaste, vid sidan av medfödda hjärtfel, är stopp i matstrupe eller tarm. Av 49 opererade barn med missbildningar och med en genomsnittlig förlossning i 28 veckan överlevde 44. Den minsta av dessa vägde 500 gram och den minsta matstrupspatienten 800 gram. – Barnet är litet och skört och operationen ställer stora krav på både kirurgi och narkos, säger barnkirurg Gerhard Malmfors. Men utan operationen skulle barnet dö inom några dagar. Nästa månadsmöte, torsdagen den 6 april, handlar om blodtransfusion i världsklass. För mer information Staffan Polberger har telefon 046-17 82 93, staffan.polberger@skane.se, Bo Selander 17 84 42, bo.selander@skane.se och Gerhard Malmfors 17 83 00, gerhard.malmfors@skane.se. Per Längby presskontakt Universitetssjukhuset i Lund, www.lund.skane.se 046-17 12 53, 0706-17 12 53, per.langby@skane.se

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden