Gå direkt till innehåll
Wanås Konst får 400 000 kronor för projektet Livräddare – Wanås Konst litteratur. Bilden visar konstverket A Laundry Field av Kimsooja. Foto: Mattias Givell
Wanås Konst får 400 000 kronor för projektet Livräddare – Wanås Konst litteratur. Bilden visar konstverket A Laundry Field av Kimsooja. Foto: Mattias Givell

Pressmeddelande -

Extra stöd ska bidra till skånska kulturlivets nystart

Pandemin har visat på hur viktigt det är med en väl fungerande och stark kulturell infrastruktur. För att underlätta en nystart för kulturlivet har Region Skåne beviljats 24 268 000 kronor av Kulturrådet i tillfällig förstärkning till regional kulturverksamhet.

Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24 juni att fördela det tillfälliga statliga verksamhetsbidraget till 15 regionala kulturverksamheter.

Vid fördelningen har kulturnämnden tagit hänsyn till verksamheternas prognostiserade underskott för 2021, kostnader för insatser som behövs inför en nystart av verksamheterna, kostnader i samband med framflyttade eller inställda arrangemang samt insatser för att stärka samarbetet med det fria kulturlivet.

Exempel på insatser är bland annat extra resurser för säkerhets- och trygghetsåtgärder vid arrangemang, fortsatt digitalisering och digital utveckling samt resurser för reproduktion och nylanseringar.

Kulturnämnden beslutade även att bevilja stiftelsen Wanås Utställningar 400 000 kronor för projektet ”Livräddare – Wanås Konst litteratur”. Projektet ska stärka närvaron av och intresset för litteratur, läsande och berättelser i Skåne och nationellt samt utveckla Wanås Konst till en mötesplats för konst och litteratur.

Genom att under 2021 testa flera format och möta olika målgrupper genom evenemang och aktiviteter, kommer projektet att utforska en hållbar modell för mötet mellan litteratur och konst på Wanås. Upplägget kommer primärt att bestå av genomförande av litteraturevenemang med namnkunniga författare samt etablering och samarbete med ett ungdomsråd. Ungdomsrådet kommer att bestå av unga i de övre tonåren som kommer arbeta med och medskapa litteraturhändelser för sina jämnåriga och sig själva.

Fördelning av extra statligt verksamhetsstöd
till regional kulturverksamhet i Skåne

Form/Design Center – 370 000 kr

Helsingborgs Museer – 1 050 000 kr

Helsingborgs Stadsteater – 1 600 000 kr

Helsingborgs Symfoniorkester – 1 500 000 kr

Kulturen i Lund – 2 768 000 kr

Malmö Konstmuseum – 400 000 kr

Malmö Live/Malmö Symfoniorkester – 3 500 000 kr

Malmö Museer – 2 000 000 kr

Malmö Opera och Musikteater – 5 400 000 kr

Malmö Stadsteater – 2 550 000 kr

Moomsteatern – 480 000 kr

Musik i Syd – 500 000 kr

Regionmuseet Kristianstad – 700 000 kr

Riksteatern Skåne – 250 000 kr

Skånes Dansteater – 1 200 000 kr

Beslut och handlingar

Samtliga ärenden vid kulturnämndens sammanträde den 24 juni beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Kulturnämnden - Region Skåne (skane.se)

För mer information och kommentarer

Kulturnämnden

ordförande Magnus Lunderquist (KD) 0731-51 42 47

1:e vice ordförande Cristina Glad (L) 0708-16 85 70

2:e vice ordförande Stefan Pettersson (S) 040-660 73 03

Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille 040 – 675 33 87

Kommunikationschef Eva Nilsson 040-675 37 22

Kommunikatör Robert Karlsson, 040 – 675 37 27

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad