Gå direkt till innehåll
Få kvinnor söker vård för spelberoende – trots lagändring

Pressmeddelande -

Få kvinnor söker vård för spelberoende – trots lagändring

Forskning från Region Skåne och Lunds universitet visar på stora utmaningar när det gäller att nå personer som är i behov av behandling för spelberoende – inte minst när det gäller kvinnor. Detta trots att lagändringar sedan 2018 likställer rätten till behandling för spelproblematik med rätten till behandling för beroende av alkohol eller narkotika.

Från 2018 gäller nya regler som förtydligar hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar kring spelberoende. Men en ny granskning av patientdata visar att det inte finns någon tydlig förändring av antalet diagnoser i samband med lagändringen.

Rapporten visar samtidigt att psykiatrin blivit bättre på att upptäcka spelberoendediagnoser bland patienter inlagda för andra typer av psykiska problem – vilket kan bero på en ökad medvetenhet hos vården om spelberoende som diagnos.

– Vi tror att fler regioner skulle behöva specifika mottagningar, och tydliga sökvägar, för personer med spelberoende. Sedan 2015 har Region Skåne och Västra Götalandsregionen, sedan 2019, specifika mottagningar med regionalt uppdrag för spelberoende. Det kan behövas liknande mottagningar i fler regioner så att personer i hela landet kan få behandling vid spelberoende, säger Anders Håkansson, professor och överläkare vid Vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg.

Majoriteten som får en spelberoendediagnos är män. Men trots att andelen kvinnor som spelar om pengar ökar märks ingen ökning av antalet spelberoendediagnoser bland kvinnor i denna studie. Att många med spelberoende inte söker hjälp för sina problem kan delvis bero på känslor av skuld och skam men också på att man inte vet var hjälpen finns.

– Det finns tydliga tecken på att spelproblem ökar bland i synnerhet kvinnliga nätspelare. Det finns sannolikt ett stort behov av att nå ut till fler kvinnor med behandling och prevention, som vi inte riktigt verkar ha lyckats med än, säger Carolina Widinghoff, AT-läkare vid Skånes universitetssjukhus och doktor i beroendemedicin vid Lunds universitet.

Enligt rapporten behöver behandlingen för spelberoende implementeras i högre grad inom hälso- och sjukvården och bli mer tillgänglig – så att fler kan få den hjälp de behöver. Samtidigt behövs fler utbildningsinsatser så att man redan inom primärvården kan bli bättre på att uppmärksamma problematiskt spelande om pengar.

– Vården för spelberoende är fortfarande under uppbyggnad, och det behövs mer erfarenheter från både forskning och mottagningar för att den ska bli så bra som möjligt. I praktiken behöver vi uppmärksamma spelberoende mer, ställa enkla och öppna frågor och avstigmatisera tillståndet, så att fler söker vård för sin spelproblematik. Vi behöver också bli bättre på att nå ut med att det finns vård och hopp om bättring för drabbade personer och deras anhöriga, säger Carolina Widinghoff.

Treatment seeking for gambling disorder in nationwide register data – observations around a major shift in legislation (frontiersin.org)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden