Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Felaktig diagnos Lex Maria anmäls

Skånes universitetssjukhus Lex Maria anmäler en missad diagnos som ledde till att en tonårspojke förlorade sin ena testikel.

Tonåringen hade sedan tidigare njurcystor. Han fick ont i ljumsken med smärtstrålning ner mot pungen och sökte vård vid en vårdcentral. Därifrån sändes han med remiss till Akutkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Den behandlande läkaren antog att det rörde sig om en njurcysta som spruckit. Patienten fick behandling för detta och skickades hem.

Kom tillbaka     
Dagen därpå kom tonåringen tillbaka och diagnosen testistorsion kunde ställas. Det innebär att testikelns sädesledare och blodkärl har snott sig och blodcirkulationen till testikeln upphör. Operation genomfördes men testikeln gick inte att rädda.
-         Händelsen har lett till omfattande undervisningsinsatser för att kunskapen om denna diagnos ska fördjupas och sjukhusets patientsäkerhet ska bli bättre, säger chefläkare Jesper Persson.

Lex Maria
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Kontaktperson Chefläkare Jesper Persson
Söks via telefon 040 33 28 99

Ett exemplar av anmälan går att få efter kontakt med sjukhuset.

Utsänt av
Hans-Göran Boklund
Tel 040 33 33 01

 

 

 

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977