Gå direkt till innehåll
Fler behöver vaccinera sig mot TBE

Pressmeddelande -

Fler behöver vaccinera sig mot TBE

Den som ofta vistas ute i naturen bör vaccinera sig mot TBE. Då minskar risken att drabbas av obotlig sjukdom som sprids med fästingbett. Ny forskning visar att få skåningar är vaccinerade mot TBE. Oupptäckt TBE kan vara vanligare än man tror.

En ny forskningsstudie från Region Skåne och Lunds universitet bekräftar att personer som ofta är ute i naturen löper risk att få TBE. Forskare har undersökt blodprov från bland annat 200 personer som ofta vandrar i skog och mark i Skåne. Många fler behöver vaccinera sig mot fästingburen TBE för att förhindra obotlig sjukdom.

- Bland vandrarna var mindre än hälften, 45 procent, vaccinerade mot TBE, säger Kristina Persson, överläkare, Klinisk kemi och farmakologi.

TBE är mer spritt
Bland de som inte var vaccinerade fanns flera personer som hade antikroppar mot TBE. Det är ett tecken på att de faktiskt har haft TBE, men utan att veta om det.

Under samma tid diagnosticerades bara en handfull fall av TBE i hela Skåne.

- Detta gör att vi misstänker att TBE är mer spritt i Skåne än vad man kanske tidigare har trott.

  Färre är vaccinerade
  I studien ingår också en annan grupp med 500 slumpvis utvalda personer i nordöstra Skåne. I den här gruppen var det cirka fem procent som hade antikroppar mot TBE.

  - Antikroppar kan vara tecken på antingen genomgången infektion eller vaccination. Men det är i alla fall klart att det bara är en mindre del av befolkningen som är vaccinerad, annars hade fler haft antikroppar.

  Ta vaccin
  - Vaccinera dig om du ofta är ute i naturen! Det är ett stort problem att inte fler är vaccinerade, säger Kristina Persson.

  Det hjälper oftast inte att ta bort fästningen i sådana fall, utan virussjukdomen kan redan vara överförd. Vid andra fästingöverförda sjukdomar till exempel borrelia eller babesia, så kan det däremot vara mycket effektivt att ta bort fästingen även om den har suttit fast flera timmar i huden.

  Bra vaccin finns
  TBE kan ge obotliga sjukdomar, exempelvis hjärnsjukdomar och förlamningar eller andra neurologiska symtom som inte går att göra något åt. Risken för att bli sjuk ökar med fler fästingbett.

  En del som blir smittade av TBE får inga symtom överhuvudtaget. Man kan få influensaliknande symtom, men i enstaka fall kan sjukdomen senare ge svår huvudvärk, feber eller illamående.

  - Neurologiska sjukdomar, som inte går att bota, kan komma efter ett fästingbett. Vaccineringsgraden borde vara högre, säger Kristina Persson.

  Den som vill vaccinera sig mot TBE kan vända sig till en vaccinationsmottagning. Det går också bra att kontakta en vårdcentral, men alla erbjuder inte vaccination mot TBE.

  En vecka före och en vecka efter att vaccination mot covid-19 ska man inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

  Fakta om forskningen

  • I studien ingick bland annat 500 slumpvis utvalda personer bosatta i nordöstra Skåne och som lämnat in blodprover på vårdcentralerna. I en del kommuner exempelvis i Osby fanns mycket få vaccinerade.
  • Bland vandrarna som ofta var ute i skog och mark, var antikroppssvaret som minst i åldersgruppen 50 till 69 år, det vill säga i den gruppen var det färre som hade antikroppar mot TBE jämfört med yngre eller äldre åldrar.
  • Studien är en av ett fåtal studier som handlar om hur skåningar valt att vaccinera sig och hur förekomsten av TBE ser ut i Skåne. Bakom studien står förutom Kristina Persson, Joel Svenson, som är doktorand och läkare på Klinisk kemi och farmakologi, samt Claus Christiansen, överläkare på Klinisk Mikrobiologi.

  Om TBE

  • TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Den som vistas i områden där TBE-viruset finns bör vaccinera sig.
  • I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige.
  • TBE är ofta en sjukdom som inte ger symtom. Ungefär en handfull fall med TBE registreras i Skåne varje år av hälso- och sjukvården, men många fler oupptäckta fall misstänks. Många söker inte vård eller så är diagnoserna oklara.

  https://www.1177.se/Skane/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/

  Ämnen

  Presskontakt

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt 044-3093977

  Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

  Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

  Region Skåne
  Västra Storgatan 12
  29189 Kristianstad