Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler skånska reumatiker kan få tillgång till effektiv behandling

Snart kommer fler skånska patienter med reumatism att kunna behandlas med biologiska läkemedel. Det blir möjligt genom att läkemedelsföretaget UCB har gått Region Skåne till mötes och svarat ja på en frivillig rabattförfrågan. Ytterligare cirka 50 patienter kan tack vare rabatten erbjudas så kallade TNF-alfahämmare.

Behandling med biologiska läkemedel är en effektiv, men kostsam behandling av reumatiska sjukdomar. Idag är den årliga kostnaden cirka 130 000 kronor per patient och år.
För att kunna möta det utökade behovet av så kallade TNF-alfahämmare hos de skånska reumatikerna har Region Skåne gått ut med en frivillig rabattförfrågan till de tillverkande läkemedelsföretagen.

– Till vår glädje har UCB, som tillverkar läkemedlet Cimzia, hörsammat vår förfrågan. Genom att i första hand använda deras preparat kan vi skapa utrymme för att behandla fler patienter, säger Elisabet Lindqvist, verksamhetschef vid Reumatologiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus.

Bör ta hänsyn till kostnaden
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har nyligen gjort en genomgång av de preparat som finns på den svenska marknaden idag. Slutsatsen är att det inte finns något som talar för skillnader i effekt mellan dem. Verket uppmanar förskrivare och landsting att alltid ta hänsyn till kostnaderna när behandling inleds och att kontinuerligt utöva press på läkemedelsföretagen. De råden har Region Skåne nu tagit fasta på.

– Eftersom preparaten bedöms som likvärdiga, samtidigt som vi vet att priserna i Norge är lägre, menar vi att det borde finnas utrymme för prissänkningar som kommer patienterna till godo, säger Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne.

Fakta
Idag finns det fem TNF-alfahämmare på den svenska marknaden; Cimzia, Enbrel, Humira, Remicade och Simponi.

Det rabatterade priset innebär att ytterligare cirka 50 patienter kan behandlas utan ökade kostnader. Även läkemedelsföretaget MSD lämnade in ett anbud till det av Tandvårds- och läkemedelsverket fastställda listpriset på sina preparat Remicade och Simponi.

Det totala försäljningsvärdet för TNF-alfahämmare i öppenvård för Region Skåne är i nuläget knappt 300 miljoner kronor för en 12-månaders period. Idag är den årliga kostnaden för behandling cirka 130 000 kronor per patient och år.

Socialstyrelsen arbetar som bäst med att fastställa nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. En anpassning till de riktlinjerna kommer att innebära en kraftigt ökad användning av TNF-alfahämmare.

För mer information:
Maria Landgren, läkemedelschef. Telefon: 040-675 36 67
Elisabet Lindqvist, verksamhetschef vid Reumatologiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus. Telefon: 046-17 22 83
Berit Nilsson, strategisk inköpare, Koncerninköp. Telefon: 040-675 30 45

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material