Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt god tillgänglighet till skånsk sjukvård

80 procent av patienternas första besök till specialiserad vård genomförs inom 60 dagar och 79 procent av operationerna genomförs inom 60 dagar. Det innebär att Region Skåne klarar regeringens kömiljardmål även i mars. 

– Årets tre första månader fortsätter att visa en positiv utveckling med en allt högre tillgänglighet till den planerade vården i Skåne. År 2005 stod 12 500 i kö i väntan på ett första besök. Nu har den siffran sjunkit till 6 017. Att 80 procent av patienterna får vård inom 60 dagar är fantastiskt bra, säger Anders Åkesson (mp), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Även för operationerna märks en positiv trend sett i det långa perspektivet.  2005 var antalet som väntade längre än 90 dagar på operation eller annan medicinsk åtgärd 12 500 patienter. Köerna har minskat rejält och i mars 2013 var det 1 927 patienter som väntade längre än 90 dagar.

– Region Skåne har sedan 2005 arbetat systematiskt och strukturerat för att få hållbar tillgänglighet till den skånska vården. Bara det senaste halvåret har tillgängligheten ökat, men det målinriktade arbetet fortsätter, vi har fortfarande områden där tillgängligheten måste förbättras, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Att Region Skåne klarat kömiljardmålet i januari och februari innebär att regionen får 26,3 miljoner kronor. Utfallet för mars kommer först i maj.

Mer information:

Ingrid Bengtsson Rijavec,  hälso- och sjukvårddirektör i Region Skåne, tel 0768-88 70 852

Anders Åkesson (mp), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tel 0705-17 32 86

Kömiljarden är regeringens prestationsbaserade ersättning som syftar till att uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landet och kömiljardkraven har under åren successivt skärpts. Kravet är att minst 70 procent av patienterna, inom  60 dagar, erbjuds ett första besök eller operation inom den specialiserade vården. Region Skåne klarar dessa mål i oktober. 

 

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad