Gå direkt till innehåll
Fortsatt mycket god tillgänglighet till specialiserad vård

Pressmeddelande -

Fortsatt mycket god tillgänglighet till specialiserad vård

Det ser fortsatt mycket bra ut för tillgängligheten till specialiserad vård i Region Skåne. I maj genomfördes 78 procent av patienternas första besök inom 60 dagar i den specialiserade vården. När det gäller tillgängligheten till operationer ser det ännu bättre ut. Här klarar Region Skåne kömiljardens så kallade excellensnivå, vilket innebär att 80 procent av patienterna genomför sin operation inom 60 dagar.

Region Skåne har nu klarat regeringens kömiljardmål för årets fem första månader. 

– Det är glädjande att den positiva trenden för tillgänglighet till specialiserad vård håller i sig. Hittills i år har regionen fått in nästan 58 miljoner på grund av att vi lyckas så bra i vårt tillgänglighetsarbete, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Vår målinriktade politik för att minska väntetiderna i vården fortsätter att ge resultat. Alldeles för många människor har väntat alldeles för länge på vård. Nu ser vi förbättringar, men arbetet för att kapa köerna ytterligare fortsätter, säger regionrådet Birgitta Södertun (KD).

Kömiljarden kallas det system som regeringen har infört som ett incitament för regioner och landsting att korta vårdköerna. Det fungerar så att de landsting och regioner som klarar grundkravet på minst 70 procent väntande patienter inom tidsramen 60 dagar till besök eller operation/åtgärd, får ta del av de avsatta pengarna. Kömiljarden fördelas till de som når målet, att minst 70 respektive 80 procent av patienterna genomför ett besök eller en operation inom den specialiserade vården, inom 60 dagar.

– Vi ser tydligt att de vårdval vi infört är en del av förklaringen till de kortade köerna, och därför inför vi fler vårdval framöver. Vi måste ha ambitionen en köfri vård, även om målet kan vara svårt att uppnå helt, avslutar Katarina Erlingson (C), regionråd.

Mer information:

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, tel 044-309 33 91
Birgitta Södertun (KD), regioråd, tel 0768-89 01 63
Katarina Erlingson (C), regionråd, tel 044-309 32 28


 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden