Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framgångsrik robotkirurgi gör KK till europeiskt utbildningscentrum

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset i Lund: 20-årig kvinna andra patienten i Europa som opererats med ny robotteknik. En 20-årig skånsk kvinna med en sällsynt typ av äggstockscancer blev i förra veckan den andra patienten i Europa med denna diagnos att opereras med hjälp av robot. Denna och övrig gynekologisk robotkirurgi gör Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Lund till den ledande kliniken i Europa. Det menar den amerikanska tillverkaren av roboten som nu vill göra sjukhuset i Lund till referens- och utbildningscentrum för andra sjukhus i Europa. Samarbetet inleddes i samband med en internationell workshop i Lund under veckan. Gynkirurgerna i Lund har sedan 2003 som enda skandinaviska klinik använt konventionell titthålsteknik vid denna gynekologiska tumörform. Genom tekniken har de kunnat bespara patienten omfattande snitt och skapat en god grund för robotkirurgi. För att operationen ska vara framgångsrik krävs en omfattande kartläggning av tumörens tänkbara spridningsområden, som till lymfkörtlarna längs stora kroppspulsådern, aortan, och nedre hålvenen. Operationen, som annars tar 4-5 timmar, ställer stora krav på kirurgen. Väggen till den nedre hålvenen är tunn och från aortan förgrenar sig ett flertal viktiga blodkärl. – Med hjälp av roboten får vi en bättre, mer omfattande och säkrare körtelutrymning på kortare tid. Med operationen kan man i de flesta fall utesluta spridning till lymfkörtlarna. Därmed kan patienten besparas eller få en väsentligt reducerad cellgiftsbehandling, säger gynekolog Jan Persson, som ledde operationen. Robotens tredimensionella bilder ger överlägsen skärpa och överblick, samtidigt som dess armar, till skillnad från den skickligaste kirurgs, helt saknar darrning. Det gynekologiska robotteamet i Lund är tillsammans med ett sjukhus i Holland och ett fåtal kliniker i USA den enda som utfört detta ingrepp med robot. Just denna tumörform drabbar enbart unga kvinnor och endast 8-10 om året i hela Sverige. – Den här operationen är effektiv och förhållandevis lindrig. Vi räknar med att åtta av tio helt kommer att kunna slippa eller få lindrigare cellgifter i framtiden, säger Jan Persson. Därmed kan man undvika skador på den kvarvarande äggstocken vilket är speciellt viktigt eftersom de flesta som drabbas ännu inte fått barn. Den 20-åriga kvinnan mår bra. Hennes andra äggstock är frisk och välbevarad och hennes möjligheter att bli gravid stora. Jan Persson har telefon 0733-52 20 80 eller jan.persson@med.lu.se. Göran Lingman, 046-17 25 60 eller goran.lingman@skane.se är verksamhetschef på KK.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden