Gå direkt till innehåll
Mellan den 13 maj och den 30 maj 2021 stängs E6/E20 av i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp. Trafikverket bygger då om motorvägsbron för E6 över järnvägsspåren vid trafikplats Alnarp. Foto: Trafikverket.
Mellan den 13 maj och den 30 maj 2021 stängs E6/E20 av i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp. Trafikverket bygger då om motorvägsbron för E6 över järnvägsspåren vid trafikplats Alnarp. Foto: Trafikverket.

Pressmeddelande -

Fyrspår gagnar såväl väg som järnväg

Mellan den 13 maj och den 30 maj 2021 stängs E6/E20 av i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp. Trafikverket bygger då om motorvägsbron för E6 över järnvägsspåren vid trafikplats Alnarp.

Stängningen är ett led i den efterlängtade kapacitetsökningen på en av Skånes viktigaste järnvägssträckor där södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår.

– Fyrspåret är positivt för såväl Skånes tågpendlare som för Skånes bilister. Ju fler människor och ju mer gods som åker på södra stambanan, desto större plats blir det för övrig trafik på både E6/E20 och E22 mellan Malmö och Lund. När bygget står klart kommer fler tåg att gå i tid och det kommer vara mindre trängsel på vägarna, säger Anna Jähnke, (M), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Resenärer påverkas dagligen

Södra stambanan mellan Malmö och Lund är den sträcka där det går flest tåg i Skåne och är idag maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Sträckan är mycket känslig för störningar, något som närmast dagligen påverkar resenärer i Skåne såväl som norrut i Sverige och över sundet i Danmark.

Utbyggnaden till fyrspår skapar ökad kapacitet så att fler tåg kan trafikera sträckan och restiderna kan kortas. Dessutom minskar risken för förseningar och inställda tåg, i och med ökad robusthet. Snabba tåg, som till exempel Öresundståg behöver inte ligga bakom långsammare tåg som godståg eller Pågatåg med många stopp. De kan istället köra utan att hindras av långsammare tåg.

Minskad trängsel för bilresande

En ökning av kapaciteten på södra stambanan mellan Malmö och Lund är också en förutsättning för att öka överflyttningen av såväl resande som gods till järnväg. Det leder i sin tur till minskad trängsel för de som trots allt måste förflyta sig i bil.

– Under året som gått har vi sett en minskning av resandet på grund av pandemin men ser vi på lång sikt behövs kapacitetsökningen på södra stambanan, såväl mellan Malmö-Lund som vidare mellan Lund-Hässleholm. En robust infrastruktur är en förutsättning för att det ska gå att bo och verka i hela Skåne. Dessutom är södra stambanan en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter och därför central i klimatomställningen av transportsektorn, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Läs mer om avstängningen av E6/E20 hos Trafikverket och Skånetrafiken 

För mer information kontakta:

Anna Jähnke (M), regionråd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden
Anna.jähnke@skane.se
0732 311293

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne
Ulrika.Geeraedts@skane.se
0722 35 65 59

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad