Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gastrodagar i Malmö förklarar magbesvär

Kan upptäckten av nya neuropeptider och antikroppar mot dessa förklara vissa former av magtarmbesvär? Det kommer att lyftas fram på Svenska Gastrodagarna som ordnas av Skånes universitetssjukhus.

Antikropparna upptäcktes av professor Bodil Ohlsson, överläkare på Gastrokliniken vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
-        Antikropparna kan ligga bakom en del motorikrubbningar, förklarar överläkare Klas Sjöberg. Han är ordförande i organisationskommittén som arrangerar det 500 deltagare stora mötet som hålls i Malmö.

Fistlar i tarmen
En annan sak som kommer upp är den behandling av fistlar i tarmsystemet som sjukhusets Bottenbäckencentrum bedriver sedan några år.
Sjuksköterskorna som driver en särskild sköterskemottagning med mycket eget ansvar för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och leversjukdomar kommer att berätta hur de arbetar med läkare som bakgrundstöd.
Ett problem för ett fåtal kvinnor är att de kan drabbas av leverproblem under sin graviditet. I extremfallen är problemen så grava att förlossningen måste påskyndas.

Strategier
Den forskning som pågår vid Linköpings universitetssjukhus och vid Skånes universitetssjukhus i Lund om strategier för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar finns också på programmet.

Tio år sen
Det är tio år sedan Gastrodagarna senast ordnades av sjukhuset, då i Lund. Merparten deltagare kommer från Sverige, några från de Skandinaviska länderna. Gastrodagarna är ett årligt arrangemang. Bakom det står Svensk Gastroenterologisk Förening, Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi och Svensk Förening för Endoskopisk och Gastroenterologi Personal.

Programmet finns att läsa på www.gastrodagarna.se

Det är öppet för journalister att delta i hela eller delar av programmet.
Fysiskt hålls gastrodagarna på Slagthuset Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö.

Kontaktpersoner
Klas Sjöberg 070-237 25 80
Hans Törnblom 070-7608 80 79

Utsänt av Hans-Göran Boklund
Pressansvarig Skånes universitetssjukhus
Tel 040 33 33 01

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden