Gå direkt till innehåll
Glasäpplet till Vårdcentralen Sjöbo - Temapris till Drottninghög, Helsingborg

Pressmeddelande -

Glasäpplet till Vårdcentralen Sjöbo - Temapris till Drottninghög, Helsingborg

Region Skåne belönar vårdcentraler

Glasäpplet till Sjöbo
Temapris till Drottninghög, Helsingborg

Glasäpplet är en utmärkelse som belönar en vårdcentral inom Hälsovalet för små eller stora förbättringar det senaste året. Syftet med utmärkelsen är att stimulera till förbättringar som gagnar patienten.

Vid en ceremoni i Hässleholm idag utdelades årets Glasäpple till Vårdcentralen Sjöbo, som drivs av Primärvården Skåne. Motiveringen lyder:

För ett uppskattat förbättringsarbete med fokus på hälsofrämjande insatser där gott ledarskap och en god arbetsmiljö har skapat ett positivt förändringsklimat. 

Nytt för i år är ett ”temapris” till en vårdcentral. Temat i år är hälsoinriktad hälso- och sjukvård – och systematiskt arbete med levnadsvanor. Vinnare blev Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg – också tillhörande Primärvården Skåne. Motivering: 

Med tydlig ambition och ett stort engagemang driver Vårdcentralen Drottninghög ett systematiskt arbete med levnadsvanor. Personalen agerar på ett nyskapande sätt i närområdet med aktörer både inom och utanför hälso- och sjukvården för att påverka hälsan hos befolkningen. 

 

För mer information kontakta: 

Per Olsson, verksamhetschef
Vårdcentralen Sjöbo                                          www.vardcentralensjobo.se  
0706-93 84 48

Greger Linander, verksamhetschef
Vårdcentralen Drottninghög, Helsingborg   www.vardcentralendrottninghog.se
0766-48 65 30

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – med bl. a. vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, distriktssköterskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden