Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

God kontroll på gula stafylokocker i Skåne

Pressmeddelande från Uninversitetssjukhuset i Lund: Kommentar till SVT:s Uppdrag granskning om städningen vid Universitetssjukhuset i Lund God städning och omsorgsfull hygien är livsviktig för ett sjukhus. I går belystes det utförligt i SVT:s Uppdrag granskning. I programmet ställdes den katastrofala situationen med antibiotikaresistenta bakterier i Storbritannien mot bristande städning vid Universitetssjukhuset i Lund. Bilderna från sjukhuset gav starkt stöd för medarbetarnas kritik av städningen. Det sades emellertid inget om den framgångsrika kamp mot MRSA – meticillinresistenta bakterier – som bedrivits på sjukhuset i Lund och i Skåne som helhet. Därför är det troligen många medborgare som i dag fruktar för sin hälsa om de tvingas uppsöka sjukhus. Men sedan 1999 har blott tio patienter och fem medarbetare smittats av MRSA vid Universitetssjukhuset i Lund. Av 642 fall i hela Skåne under samma period fick endast fem blodinfektioner, vilket är kriteriet för att ingå i statistiken för länder med hög andel MRSA. De övriga 547 har inte insjuknat. En tredjedel smittades utomlands och endast fyra procent på sjukhus. Hälften fick smittan ute i samhället. Men antalet påträffade fall ökar. Sedan 2001 förs kampen mot MRSA och andra antibiotikaresistenta bakterier på bred front i hela Skåne i samverkan mellan Smittskyddsenheten, sjukhusen och primärvården. – Vi hand om varje enskild smittad i länet och har därför kunnat begränsa spridningen, säger Eva Gustafsson, infektionsläkare vid Universitetssjukhuset i Lund och smittskyddsläkare vid Smittskyddsenheten. Smittan identifieras i hög grad av distriktsläkare i sårodlingar vid medicinska kontroller. Medarbetare som drabbas får skrivbordstjänst med full lön. – I Skåne har vi en av de mest strikta kontrollerna av antibiotikaresistenta bakterier i landet. Och om vi kan vinna kriget mot MRSA ökar våra chanser att kunna bekämpa nya motståndskraftiga stammar, säger Eva Gustafsson. Ingen patient ska behöva lämna sjukvården med en ny sjukdom. För att nå dit måste handhygien och städning ständigt debatteras och utvecklas. – Den 9 januari i år la vi därför fast att en av våra främsta prioriteringar under 2006 är att minska antalet sjukdomar som beror på vården, säger sjukhuschef Bent Christensen vid Universitetssjukhuset i Lund. Mer information: Eva Gustafsson når du på 040-33 71 80 Bent Christensen har telefon 046-17 27 00.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden