Gå direkt till innehåll
Granskning av vårdcentraler visar på brister i vårdplanering

Pressmeddelande -

Granskning av vårdcentraler visar på brister i vårdplanering

Sedan en utredning visat att Sundets Läkargrupp har gjort sig skyldig till allvarliga brister i beslut om behandlingsbegränsningar har Region Skåne nu låtit granska ytterligare 18 vårdcentraler. Granskningen visar på brister i varierande grad.

Det var i slutet av förra året som det framkom uppgifter om att Sundets läkargrupp i Bjärred fattat beslut om behandlingsbegränsningar utan att detta skett i samråd med berörda patienter eller närstående. Region Skåne tillsatte en extern utredning som bekräftade att vårdcentralen inte hade följt gängse rutiner och regelverk.

Granska fler vårdcentraler

Efter utredningen beslutade Region Skåne att granska fler vårdcentraler för att se om det förekom liknande felaktigheter där. Man identifierade 18 vårdcentraler utifrån att man på dessa gjort många vårdplaneringar (SIP) på kort tid – något som skulle kunna tyda på att de inte utförts på ett korrekt sätt. Granskningen, som avser både offentligt och privat drivna vårdcentraler, har skett via en extern utredare.

– Vi har i dag tagit del av granskningarna och dessa pekar på en rad olika brister på olika håll. Vi kommer följa upp detta noggrant och kommer därför ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att analysera materialet och återkomma med förslag på åtgärder på både kort och lång sikt för att stärka arbetet i syfte att utveckla god vård och omsorg på ett klokt och värdigt sätt för de personer som är i behov av både regionens och kommunernas insatser för att få sina behov tillgodosedda. Det är av yttersta vikt för att säkerställa att vi har en hög kvalitet kring patientsäkerhet, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

"En hel del att arbeta vidare med"

– I tidigt skede har vi fått signaler på att det har funnits brister i arbetet med samordnad individuell planering (SIP). Därför har vi valt att granska detta mer fördjupat. Nu när granskningarna är klara kan vi kort konstatera att det finns en hel del att arbeta vidare med i Skåne. Arbetet med SIP:ar är ett viktigt verktyg i vår samverkan med Skånes kommuner kring våra patienter med många insatser. Under dagen ska hälso- och sjukvårdsdirektören få i uppdrag att analysera detta vidare och vi kommer följa situationen noggrant, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Analysera resultaten

– Vi ska nu analysera resultaten från utredningen och ta fram en handlingsplan. Det är viktigt att Region Skåne som uppdragsgivare säkerställer att alla vårdcentraler sköter sitt uppdrag med hög kvalitet, säger Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef vid avdelningen hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne.

Fakta/ Samordnad individuell plan, SIP

För personer som bor i kommunalt särskilt boende har vårdcentraler ett vårdansvar. Tillsammans med patient och närstående bör vårdcentralen och kommunen göra en så kallad Samordnad individuell plan (SIP) för framtida vårdinsatser. Det är i dessa samtal beslut om behandlingsbegränsningar också kan föras, det vill säga beslut om att inte ge vård som gör mer skada är nytta för en patient.

De 18 vårdcentraler som nu har granskats har valts ut efter att man på dessa gjort många SIP på kort tid – något som skulle kunna tyda på att de inte har genomförts på ett korrekt sätt.

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad