Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Håkan Miörner ny smittskyddsläkare i Region Skåne

Regionstyrelsen har utsett Håkan Miörner till ny smittskyddsläkare i Region Skåne. Han tillträder sin nya tjänst under januari 2013. 

Håkan Miörner är docent vid Lunds universitet och har forskat om lepra och tuberkulos. Han har erfarenhet från olika chefstjänster i Region Skåne, Statens Seruminstitut i Köpenhamn och från Etiopien. Dessutom har han publicerat många vetenskapliga publikationer i såväl tidskrifter som böcker och har varit handledare åt forskarstudenter.

-  Det är ett spännande och intressant jobb som innehåller flera utmaningar som att bromsa ökningen av antibiotikaresistens och sexuellt överförda sjukdomar. I en tid med flera nya infektionssjukdomar samtidigt som gamla återuppstår är smittskyddet en viktig del av samhällets beredskap, säger Håkan Miörner.

Enligt smittskyddslagen ska det finnas en smittskyddsläkare i varje landsting och smittskyddsläkaren ska tillsättas av en politisk nämnd. I Region Skåne är det regionstyrelsen som beslutar i frågan.

 

Mer information:
Håkan Miörner, tillträdande smittskyddsläkare, 0768-87 16 38


Fakta om Smittskydd Skåne
- Smittskydd Skåne har regionens uppdrag att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet i Skåne. 

- Enheten har 19 medarbetare varav en smittskyddsläkare och fyra biträdande smittskyddsläkare. 

- Verksamhetens övergripande mål är att reducera smittöverföring till och mellan människor och detta uppnås genom samarbete och kunskapsutbyte med vårdgivare, barn-, mödra- och skolhälsovård.

- I Smittskydd Skånes uppgifter ingår även att hjälpa allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

- Smittskydd har täta kontakter med kommunernas miljö- och hälsoskydd och med Vårdhygien Skåne.

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden