Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälso- och sjukvårdens effektiviseringsarbete visar resultat

Fler som reser med kollektivtrafiken, ökad punktlighet och nöjdare kunder. Likaså en högre tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och en kostnadsutveckling för sjukhusförvaltningarna som går på rätt håll. Det visar Region Skånes första uppföljning och prognos för 2012.

Prognosen visar samtidigt på ett sämre resultat för hela Region Skåne, det vill säga -356 miljoner kr vilket motsvarar 1,2 procent av regionens budget. Minusresultatet beror på att intäktssidan troligen inte kommer att stärkas under året och att vissa effektiviseringsåtgärder först ger resultat i början av 2013.

- Uppföljningen visar att hälso-, och sjukvårdsförvaltningarnas arbete ger resultat. De har arbetat fram lokala åtgärdsprogram för en effektivare vård genom att rationalisera administrationen, optimera bemanningen och arbeta effektivt med till exempel läkemedel, säger  tf ekonomidirektör Åke Andersson och fortsätter:

- Månadsuppföljningen visar att Region Skåne lever upp till kraven på högst 60 dagars väntetid för besök, behandling och operation. Därmed får Region Skåne ta del av den statliga kömiljarden under februari månad.

Fler resenärer väljer att åka med Skånetrafiken. Kollektivtrafiken har ökat med 6 procent och fler resenärer än tidigare är nöjda. Speciellt bra betyg visar mätningarna där resenärer fått uttrycka vad de tyckt om den senaste resan de gjort med Skånetrafiken. Jämfört med motsvarande period i fjol är 8 procent mer nöjda idag.

Effektiviseringsarbetet i Region Skåne kommer att pågå under 2012 och är under ständig utveckling och revidering. Åtgärderna i programmen görs utifrån ett patientsäkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. I början av 2013 är målet att åtgärderna ska säkerställa en kostnadsnivå som innebär en ekonomi i balans.

 

Mer information:

Åke Andersson, tf ekonomidirektör, 040-675 36 37

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977