Gå direkt till innehåll
Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler missad diagnos

Pressmeddelande -

Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler missad diagnos

En patient med immunbrist och kända bukbesvär sökte sjukhuset med tecken på akut infektion i tarmen. Trots upprepade besök och behandlingar kvarstod besvären. Vid undersökning på annat sjukhus framkom att patienten fått en varansamling i buken vilket krävde sjukhusvård. Patienten bedöms inte få några bestående men av det inträffade. 

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria för att närmare utreda händelseförloppet och analysera om rutinerna brustit eller kan förbättras. 

Lex Maria anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. 

För ytterligare information kontakta Chefläkare Görel Nergelius, 042-406 10 00.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977