Gå direkt till innehåll
Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler självmordsförsök

Pressmeddelande -

Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler självmordsförsök

En patient med allvarlig sjukdom fick svåra biverkningar, bl a av psykisk natur, av sin medicinering. I samband med permission från lasarettet gjorde patienten ett självmordsförsök. Patienten överlevde utan svåra bestående men.

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria för att närmare utreda händelseförloppet och analysera om rutinerna brustit eller kan förbättras.

Lex Maria anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. 

För ytterligare information kontakta chefläkare Görel Nergelius, 042-406 10 00.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977