Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hjärnsviktrehabilitering kan ge minnet tillbaka

Centralsjukhuset Kristianstad, tillsammans med Kristianstads kommun, är först i Norden med att tillhandahålla hjärnsviktsrehabilitering. Det började som ett projekt under våren år 2009 men är nu väl etablerat och permanent infört. – Det är ett unikt samarbete mellan akutvård, minnesmottagning och kommun som minimerar risken att en patient felaktigt diagnostiseras som demenssjuk, förklarar Ann-Marie Liljeroth överläkare på Minnesmottagningen.

Centralsjukhuset Kristianstad har tillsammans med Kristianstads kommun som första sjukhus i Norden infört rehabilitering av hjärnsvikt. Hjärnsvikt är en tillfällig men behandlingsbar försämring av de kognitiva funktionerna som t ex tanke-, minnes- och orienteringsförmåga.  – Om man t ex kan rehabilitera strokepatienter eller ett benbrott varför ska man då inte kunna rehabilitera hjärnsvikt? När vi ställde frågan så var svaret ganska uppenbart, säger Ann-Marie. Det var också startskottet till det genombrottsprojekt som sedermera har lett fram till dagens hjärnsviktsrehabilitering i tre steg: 1) anpassat bemötande på akutvårdsavdelningen 2) fortsatt rehabilitering vid behov på kortvårdsavdelning med kunskap om hjärnsvikt och demens i kommunen 3) Inom fyra veckor ny kognitiv bedömning av Minnesmottagningen som stöd inför vidare planering.

Det gäller att tidigt identifiera de patienter som kan ha möjlig hjärnsvikt. Arbetet börjar redan när patienterna kommer till akutvårdavdelningen genom en screeningprocess. Om patienten visar tecken på hjärnsvikt påbörjas omedelbart arbetet med att finna en eventuell kroppslig bakomliggande orsak samt första steget i rehabiliteringen. – Genom tydliga rutiner och riktlinjer vet all personal vad som ska göras och hur de på bästa sätt ska bemöta dessa patienter, berättar Ola Norrhamn verksamhetschef på Akutcentrum.

Det är framförallt lugn och ro som patienter med hjärnsvikt behöver. Genom att minska stressen på hjärnan ökar chanserna att snabbt återhämta sig. Med rätt bemötande och små men effektiva förändringar kan även den stressiga miljön på en akutvårdavdelning anpassas. Det kan t ex vara en extra stor namnskylt på dörren så patienterna lätt hittar tillbaka, att minimera intrycken som av exempelvis höga ljud, undvika nattfasta genom att ge extra näringsrik mat strax före sänggående eller ge patienterna en enkel arbetsuppgift som att vika tvätt eller sortera strumpor. – Det har visat sig att rehabiliteringen inte bara ökar patienternas välmående utan också minskar behovet av lugnande medicin. Och eftersom för mycket lugnande gör att det tar längre tid för hjärnsvikten att dra sig tillbaka är det en stor vinst, avslutar Ann-Marie. 

Kontakt
För mer information vänligen kontakta´
Ann-Marie Liljeroth, överläkare minnesmottagningen, tele 044-309 20 41, 0708-61 77 65
Ola Norrhamn, verksamhetschef Akutcentrum, tele 044-309 10 31

Presskontakt: Jenny Pettersson, kommunikatör Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 27 77

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material