Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hög kvalitet ger Region Skåne statliga sjukskrivningsmiljoner

Region Skånes satsning på patientsäkra sjukskrivningar tillhör de bästa i landet. Det står klart när Sveriges kommuner och landsting nu redovisar resultaten för sjukskrivningsmiljarden 2013.

Region Skåne är ett av fyra landsting som uppfyller samtliga redovisade krav i statens så kallade sjukskrivningsmiljard. Det gör att regionen nu får drygt 85 miljoner kronor när totalt 761 miljoner delas ut.

Ett av villkoren för att få del av pengarna gällde att införa e-tjänster. I Skåne har tjänsten Mina intyg lanserats, så att patienten själv kan hantera sina sjukintyg på nätet. I april kommer resultatet för det sista villkoret, kvaliteten på läkarintygen. Där var de skånska läkarna i topp förra året.

Aktivt arbete i Skåne
Sjukskrivningstalen har den senaste tiden ökat i hela landet. Region Skåne arbetar aktivt för att förbättra sjukskrivningsprocessen och bryta den negativa trenden. Satsningarna har gjort att Skåne har Sveriges näst lägsta sjukpenningtal.
– Region Skåne arbetar aktivt med att förbättra rehabiliteringen för människor som kan behöva kompletterande insatser utöver den vanliga vården. Kultur på recept och naturunderstödd rehabilitering är goda exempel på metoder där vi i Skåne ligger i framkant, säger Carl Johan Sonesson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Fokus på individen
Målet är att all sjukskrivning ska vara rätt, lagom, säker och jämställd. Detta innebär att sjukskrivningen är en medveten del av behandlingen, anpassad efter individen och att det finns en tydlig plan för att återgå till arbetet.
– För Region Skåne är sjukskrivningar en viktig ledningsfråga och vi har satsat stort på kompetenshöjning inom området. Det här är ett kvitto på att vårt arbete fungerar, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fakta sjukskrivningsmiljarden
Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att utveckla kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen för kvinnor och män. Staten har betalat ut upp till en miljard kronor per år till landstingen sedan 2006 för att öka förutsättningarna att prioritera sjukskrivningsfrågan.
Ersättning ur sjukskrivningsmiljarden 2013 betalas ut till landstingen utifrån hur sjukpenningtalen utvecklar sig och om de uppfyller villkoren för en jämställd sjukskrivningsprocess, kompetenssatsning i försäkringsmedicin, tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen och ett utökat elektroniskt informationsutbyte.
Totalt betalas 761 miljoner kronor ut till landstingen i februari 2014. I april betalas ytterligare 100 miljoner kronor ut nationellt.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

För mer information
Ingrid Bengtsson-Rijavec
, hälso- och sjukvårdsdirektör. Telefon: 044-309 33 91
Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Telefon: 0705-08 32 33

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977