Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högt förtroende för Region Skånes akutmottagningar

Patienterna har ett högt förtroende för de skånska akutmottagningarna och många är nöjda med det bemötande man har fått vid sitt besök. Det står klart när resultaten från den nationella patientenkäten nu är klara. Tillgängligheten är något patienterna vill ska förbättras och det ska Region Skåne nu förstärka arbetet med.

Personer som har besökt akutmottagningar iRegionSkåne under 2011 har fått svara på frågor om hur de upplevde besöket.

Resultaten är nu färdiga och de skånska akutmottagningarna får gott betyg på flera av frågorna. På 30 av totalt 48 frågor tycker patienterna att kvaliteten är bättre, jämfört med föregående år.

Nöjda med bemötandet
När det gäller det bemötande som patienterna har fått från personalen när de tagits emot på akutmottagningen så har 35 procent av de svarande uttryckt att detta var utmärkt och 33 procent tycker att det var mycket bra.

 – Det är glädjande att patienterna som besökt akutmottagningarna i RegionSkåne upplever en förbättrad patientupplevd kvalitet på så många frågor jämfört med föregående års mätning. Särskilt glädjande är det att bemötande och förtroende blivit bättre, säger Carl Johan Sonesson, regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Många skulle rekommendera mottagningen
Patientenkäten har genomförts i fem landsting och svarsfrekvensen var högst iRegionSkåne med 51,3 procent. Drygt 3000 patienter har svarat på frågor som ”Kände du förtroende för de läkare som du träffade?” och ”Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra?”. På förtroendefrågan fårRegionSkåne resultatet 86 i patientupplevd kvalitet, vilket är något bättre än övriga landsting. Resultatet på frågan om man skulle rekommendera akutmottagningen ger värdet 85 i patientupplevd kvalitet, vilket också är bättre än övriga landsting.


Tillgängligheten ska förbättras
Ett område där omdömena är svagare är tillgängligheten.
– Patienterna anser att tillgängligheten kunde vara bättre. Detta är något vi kommer att jobba vidare med, säger Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i RegionSkåne.

Under 2012 uppmärksammarRegionSkåne tydligare i uppdragen till verksamheterna väntetiderna till den akuta sjukvården. Här ska patienternas åsikter i Nationell patientenkät ses som ett verktyg för att förbättra kvaliteten.


Fakta Nationell patientenkät
Institutet för kvalitetsindikatorer har genomfört nationell patientenkät 2011 i fem landsting, varavRegionSkåne är ett. Drygt 3000 patienter som har besökt någon av de skånska akutmottagningarna för somatisk vård under 2011 har svarat på 48 frågor under hösten 2011.


För mer information
Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektörRegionSkåne. Tel: 044-309 34 90
Carl Johan Sonesson ( M ), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden RegionSkåne. Tel: 0705 – 08 32 33

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material