Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur bidrar lokala initiativ till nya jobb i våra kommuner?

Drygt 4000 lokala utvecklingsgrupper i Sverige – byalag, kooperativ, intresseföreningar – arbetar tillsammans för bygdens och för samhällets utveckling. Dessa framtidsbyggare skapar viktigt socialt kapital som ger bränsle till lokal utveckling och entreprenöriell verksamhet. Men för att det ska bli riktigt lyckosamt krävs det också ett brobyggande mellan den lokala nivån (grupperna) och kommunerna och regionen/länet. Detta diskuteras i ett seminarium om lokala initiativ, jobbskapande och samverkan, på fredag. – Hur kan lokala initiativ bidra till nya jobb i våra kommuner? Denna fråga kommer vi att arbeta med i diskussionsgrupper under eftermiddagen, berättar projektledaren Viia Delvéus. Seminariedeltagarna kommer från byalag, resurscentra för kvinnor och andra lokala utvecklingsgrupper, så att seminariet skapar en mötesplats för kvinnor och män med intresse och engagemang för lokal utveckling. Seminariet resulterar förhoppningsvis i flera goda uppslag och idéer, som vi alla på olika sätt ska kunna arbeta vidare med för en positiv utveckling och ett gott liv i Skåne. – Man måste inse att kommunerna har ett stort ansvar för de lokala utvecklingsgrupperna, menar Ulf Nilsson, ordförande i Länsbygderådet SLUG i Skåne. Detta kräver en ökad kontakt och samsyn mellan den regionala, kommunala och lokala nivån. Seminariet är en del i projektet Från idé till handling – en utbildning för eldsjälar och lokala utvecklingsaktörer, som har föreningsuppdrag och vill utveckla sig själva, sin förening och bygd i såväl stads- som landsbygd. Projektet är ett samarbete mellan Regionalt ResursCentrum för kvinnor, KoopUtveckling Skåne, ResursCentrat FemNet i Oxie, Länsbygderådet SLUG, LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Finansiärer är Region Skåne och Nutek. Pressen inbjuds härmed att delta i seminariet Från idé till handling. Var Start på Gamla Rådhuset i Ystad. Under eftermiddagen bussfärd och studiebesök till goda exempel på lokala initiativ i Ystadtrakten. När Fredagen 5 maj, kl 9-16 Anmälan Viia Delvéus, tel 040-54 55 55 eller e-post femnet@telia.com För ytterligare information, kontakta: Bodil Nilsson, Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne, Region Skåne, tel 040-35 92 11 eller e-post bodil.c.nilsson@skane.se, Projektledare Viia Delvéus, tel 040-54 55 55 eller e-post femnet@telia.com eller Länsbygderådets SLUGs ordförande Ulf Nilsson, tel 070-330 55 65.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden