Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Hur mår våra barn?

Barnens hälsa står i fokus under två dagar när experter på Barnhälsovård från hela landet samlas i Malmö. Årets Nationella Barnhälsovårdsdagar har temat ”Barnets rätt på bästa sätt”.

Programmet innehåller en blandning av nyheter inom forskning, barnvaccinfrågor, aktuella utvecklingsområden som till exempel våld i nära relationer med fokus på barnet, levnadsvanor och genus/jämställdhet. Stort fokus kommer att ligga på det nya nationella barnhälsovårdsprogrammet som införs vartefter i Sverige.

- Något som är aktuellt nu är till exempel frågan om vaccinering av barnen. Vi kan se att allt fler är oroliga över den aktuella vaccinbristen, säger Marie Köhler, enhetschef på Kunskapscentrum för barnhälsovård.

Att främja barns hälsa är brett område där det finns ett nytänkande, menar Marie Köhler.

- Vi har mycket ny forskning inom området. Bland annat om barnhälsovårdens arbete med föräldrastöd i grupp där BHV-sjuksköterskorna tycker att detta är viktigt och efterfrågar kompetenshöjande aktiviteter, säger Marie Köhler.

Andra utvecklingsområden i Sverige är hur barnhälsovården ska kunna främja jämställdhet i familjen. Det kan gälla att prata med föräldrar om jämställdhet dvs ta upp hur de tänker om föräldraledighet och ansvarsfördelning. En annan sida av denna fråga gäller hur barnhälsovården kan inkludera bägge föräldrarna på ett systematiskt sätt. I nuläget känner sig en del pappor inte inkluderade när de kommer till BVC.

Frågan om barn som far illa är ständigt aktuell. På konferensen kommer frågan om hur våld i nära relationer påverkar barnet att diskuteras. Barnhälsovården behöver bli bättre på att uppmärksamma problemet och runtom i Sverige pågår projekt för att stärka arbetet med utsatta barn.

Bland talarna finns Lars H Gustafson, barnläkare och författare som ska tala om Relations Revolutionen - om mötet mellan barnet och den vuxne. Även Susanna Alakoski, författare och nyutnämnd hedersdoktor på Malmö Högskola, deltar och kommer att berätta utifrån sin senaste bok ”April i Anhörigsverige”.

De Nationella Barnhälsovårdsdagarna hålls 1 – 2 oktober i Malmö, Sankt Gertrud Konferens med start kl 8.30.

För mer information: 
Marie Köhler, enhetschef på Kunskapscentrum för barnhälsovård.
Telefon: 040-62 39 443

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden