Gå direkt till innehåll
I dag fyller sprutbytet vid sjukhuset i Lund 25 år

Pressmeddelande -

I dag fyller sprutbytet vid sjukhuset i Lund 25 år

I dag för 25 år sedan cyklade socionomen Bengt Andersson fram den förste narkomanen till landets första sprutbytesprojekt. Dennes enda villkor var att få åka med på pakethållaren.

– Det är den enda olagliga handlingen vi gjort, säger Bengt Ljungberg, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.


Åren innan den 24 november 1986 hade HIV-smittan exploderat. Narkomanerna var en särskilt utsatt grupp. WHO rekommenderade kontrollerade sprutbytesprogram, men svenskarna var de enda som aldrig skrev på.

Överläkare Kerstin Tunving, chef för narkomanvården vid S:t Lars och rådgivningsbyrån i Lunds centrum, delade emellertid WHO:s uppfattning. Det gjorde även de skånska infektionsläkarna och socialarbetarna.

– I och med att vi hade både narkomanvården och socialtjänsten med oss kunde vi agera. Men vi måste samtidigt förmå narkomanerna att lita på oss. Att det vi ville var att hindra smittspridning och att programmet genomfördes av omsorg om dem, berättar Bengt Ljungberg.

Ett år senare följde sjukhuset i Malmö efter medan andra program runt om i landet – i exempelvis Uppsala och Sundsvall – efter hand ställdes in av socialpolitiska eller andra skäl.

Först 20 år från starten erkändes sprutbytesprojektet av riksdagen. ”Försöksperioden” var över efter intensiv övertalning med riksdagsframträdanden och med stöd av den nationelle narkotikasamordnaren Björn Friis.

– Vi kunde visa att smittspridningen bland narkomaner i Skåne varit nästan obefintlig sedan sprutbytet startade och - när det trots allt utbrutit smitta - hur vi snabbt kunnat vända trenden, säger Bengt Ljungberg.

Malmös och Lunds sprutbytesprogram uppfyller de tre krav som enligt internationella studier ger framgång: att erbjuda riktad, förebyggande behandling till narkomaner, att erbjuda rena sprutor och att agera snabbt så fort smittspridning sker.

Genom åren har sprutbytet i Lund haft omkring 50 000 besök, varje år är några hundra narkomaner aktuella och under 2000-talet har ingen smittspridning skett.

– Detta är dessutom en billig och human metod. De flesta som går på avgiftning har börjat här. Och ett enda fall av smittspridning är dyrare för samhället än ett helt års verksamhet hos oss, säger Ljungberg.

Ny smittspridning i Stockholm har lett till att sprutbytesprogram nu också inleds i huvudstaden. Utöver detta krävs insatser på behandling. Metadonbehandlingen har ökat i Skåne under senare år. Men här krävs ännu större satsningar.


Kontakt: Bengt Ljungberg 0707-79 46 88, bengt.ljungberg@skane.se

Text: Per Längby

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden