Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Idrottsgalan i Kristianstad skänker 80 916 kr

Pressmeddelande från Centralsjukhuset i Kristianstad: Överskott till Barnens trädgård på Centralsjukhuset. 2006 års idrottsgala på Södra Kasern skänker sitt överskott till sjuka barn på CSK. Tommy Lindgren, initiativtagare till galan, överlämnade 8 maj evenemangets överskott, 80.916 kr, till barnklinikens chef Johan Cosmo, avdelningschef Kristina Andersson och sjukhuschef Ulf Kvist. Hela beloppet går oavkortat till klinikens lekterapi och byggandet av andningshålet, barnens trädgård på Centralsjukhuset. 2006 är tredje året som det hålls en idrottsgala i Kristianstad. Det är pengar från samarbetspartners och organisationer som gör arrangemanget möjligt att genomföra. Initiativtagare till idrottsgalan i Kristianstad är Tommy Lindgren, tränare och elitdomare i handboll och fotboll. – Idrottsgalan i Kristianstad gick med vinst också 2006 och vi har valt att låta överskottet stödja byggandet av barnens trädgård. Det känns jättebra att idrottsrörelsen på det här sättet kan göra en insats för sjuka barn, säger Tommy Lindgren. - Barnkliniken och lekterapin har hitintills fått in ca 190.000 kr för byggandet av barnens trädgård. Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi får och vi hyser gott hopp om att drömmen om ett andningshål för barnen på CSK:s tak ska bli verklighet, säger Johan Cosmo verksamhetschef på Centralsjukhusets barnklinik och den som ytterst har ansvaret för projektet. För att läsa mer om skapandet av barnens trädgård på CSK, besök: hemsidan http://www.centralsjukhuset.nu/barn På webbplatsen finns nedladdningsbara bilder samt ritningar och skisser över lekplatsen utlagda. Här kan du också ta del av programmet för evenemanget den 13 maj i Kristianstad. Bakgrund Ett andningshål för sjuka barn En rymdinspirerad trädgård till förmån för sjuka barn ska anläggas på en ca 400 kva-dratmeter stor yta på ett av taken till Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK. Den rymdinspirerade trädgården anläggs i direkt anslutning till barnkliniken, så att den kan fungera som ett andningshål för alla barn som är inlagda på sjukhuset. - För de flesta av oss är det en självklarhet att kunna komma ut och få frisk luft. För barn som ligger på barnkliniken på grund av operation, ett brutet ben eller svår sjukdom är det inte alls lika självklart. Väl beprövad erfarenhet visar att vi fortare blir friska i en trivsam miljö. Genom att skapa en plats på sjukhuset där de sjuka barnen har möjlighet att vara ute i friska luften och leka eller bara kunna vistas, kan vi tillgodose viktiga behov hos barnen. Det är så roligt att trädgården nu kan bli verklighet, säger Johan Cosmo, verksamhetschef för barnkliniken på CSK. RegionFastigheter och Miljöbyggarna har tagit fram ritningar på takträdgården. Trädgården kommer dels att bestå av en lite lugnare del med sitt möjligheter i skugga och sol, dels av en rymdlekplats med bland annat en sandkrater, ett rymdskepp och en stjärnkikare. För att skapa en helt säker miljö för barnen kommer markytan på lekplatsen att beläggas med gummimaterial, och alla väggar kommer göras omöjliga att klättra på. Enligt planerna kommer trädgården att börja anläggas efter sommaren. Det är tack vare ett unikt samarbete mellan CSK, Kristianstads Handelsförening, LIONS, Kristianstadsbladet, Sibel Redzep från IDOL 2005, Kristianstadsprofilen Fredrik Ekdala med flera som trädgården nu kan bli verklighet. - Vi möter ett fantastiskt engagemang från såväl föreningar som privatpersoner, och det är oerhört glädjande, säger Johan Cosmo. Det är just detta engagemang och denna vilja att hjälpa till som är förutsättningen för att barnens trädgård nu kan komma till. Under hela maj månad pågår en insamling till förmån för barnens trädgård och den 13 maj kommer Kristianstad att gå i barnens tecken med stor show på Stora Torg i stan. Bland många olika musikinslag som kommer att rama in dagen, märks bland annat upp-trädanden av Sibel Redzep och Fredrik Ekdala. Man kan som besökare också stifta bekantskap med sjukhusclownerna Laijla och Knutte. På Stora Torg bygger Lions klubbar i nordöstra Skåne fem friggebodar som under dagen lottas ut. Alla pengar som samlas in går oavkortat till barnklinikens lekterapi. För ytterligare information eller kommentarer, kontakta: Johan Cosmo, verksamhetschef för barnkliniken på CSK, tfn: 044 – 309 18 12 eller 044 – 309 18 00

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden