Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till invigning av trädgård för psykiatripatienter

Den nya trädgården med grönska, och sittplatser ger patienterna en trevlig uteplats att vistas i under sin vårdtid. I trädgården finns möjlighet för pingisspel, utegym och boulebana. Besök från närstående kan också ske i trädgården. Innergården är ca 500 kvadratmeter

- En stimulerande och tilltalande utemiljö kan ha en lugnande och läkande effekt hos oroliga människor, säger Monika Ekström. Även om det idag inte finns några vetenskapliga belägg för att grönska och utevistelser främjar den psykiska hälsan, så är jag övertygad om att "grön rehabilitering" i framtiden kommer att bli en del av sjukvården. 

Trädgården är ritad av Landskapsgruppen i Lund. Landskapsarkitekt Tomas Hagström kommer att vara på plats för att berätta om trädgården.

Monika Ekström och Sven Erik Andersson inviger den nya psykiatriträdgården.

Tid: Torsdagen den 31 maj, klockan 10.00
Plats: Carl-Bertil Laurellsgatan 7 (vid psykiatrisk akutmottagning, sjukhusområdet i Malmö)

Mer information kontakta:
Monika Ekström, regionråd (MP) och ordförande i Fastighets- och Servicenämnden, 044-309 31 21Sven Erik Andersson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Malmö, 0768-87 12 36
Gordana Tadic, presskontakt, Regionservice, 040-675 32 35

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden