Gå direkt till innehåll
Information från regionstyrelsens sammanträde 4 februari

Pressmeddelande -

Information från regionstyrelsens sammanträde 4 februari

Regionstyrelsen beslutade på sitt möte i Kristianstad idag att föreslå regionfullmäktige gratis vaccinering mot covid-19 för alla som bor eller vistas i Skåne och att lämna så kallade övertagandegarantier för 190 nya elbussar som ska köra i flera skånska städer. Handlingarna till dagens möte hittar du på skane.se

Beslut i korthet:

  • Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att det ska vara gratis att vaccinera sig mot covid-19 i Skåne. Beslutet innefattar även personer bosatta i andra regioner och andra länder som tillfälligt arbetar eller studera i Skåne. Även personer som stadigvarande vistas i Skåne som personer med skyddad identitet, asylsökande och papperslösa kommer att få gratis vaccin. (Ärende 16)

  • Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att lämna övertagandegaranti för totalt 190 nya elbussar som ska köra stadstrafik i bland annat Trelleborg, Ystad, Lund och Helsingborg. Fordonen köps och ägs av trafikföretaget. Elbussarna har en livslängd på cirka 15 år men gällande trafikavtal sträcker sig över 8 år. Genom övertagandegarantin skapas bra ekonomiska villkor samtidigt som ett eventuellt nytt trafikföretag vid nästa upphandling tar över fordonen. Totalt lämnar Region Skåne övertagandegarantier för 1 035 miljoner kronor för de fyra avtalsområde som berörs. (Ärende 9-12)

  • Regionstyrelsen beslutade att Region Skåne ska kunna medverka i det mellanstatliga konsortium som får i uppdrag att bygga en eventuellt fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Regionen har ett övergripande ansvar för att samordna Skånes utvecklingsfrågor och infrastrukturella åtgärder. Region Skåne är dessutom länstrafikhuvudman och har därmed intresse av att medverka till att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör blir verklighet. (Ärende 19)

  • Bland övriga ärenden som behandlades på regionstyrelsen kan nämnas att man svarade på inspektionen för vård och omsorg (IVO) frågor gällande riskanalys och riskvärdering i samband med att det framtida journalsystemet SDV (Skånes digitala vårdsystem) införs. (ärende 26)

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad