Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Intensivt arbete med säkerheten i ambulanserna i Region Skåne

Med anledning av förändringarna i ambulanssjukvården i Skåne så arbetar nu Region Skåne intensivt med säkerheten i ambulanserna. Det handlar om att säkerställa så att nationella regler följs vad gäller patientsäkerhet. Kontinuerliga dialoger om detta förs hela tiden med Falck Ambulans AB som via en direktupphandling tog över ambulansverksamheten i Skåne då företaget Sirius Humanum Ambulans AB försattes i konkurs.

Under veckan har Region Skåne fått information om att alla ambulanser inte håller samma standard som vanligt då Falck Ambulans AB med kort varsel har fått hämta ett 20-tal ambulanser från andra delar av landet för att undvika ett driftstopp. Region Skåne har därför tillfälligtvis beviljat särskilda dispenser för några ambulanser. Det gäller bland annat dispens för fem ambulanser som gått längre än 40 000 mil i väntan på ersättningsambulanser. Likaså för viss utrustning inne i ambulanserna under tiden som montering av fast utrustning pågår.  

Patienterna i ambulanserna behandlas dock precis som vanligt enligt de behandlingsriktlinjer som finns, men i vissa fall kan det ske med utrustning som normalt inte används i Skåne.

-Ambulanssjukvården i Region Skåne ska vara trygg och säker, och det är vårt ansvar att se till att den är det. Vi känner därför stort förtroende för Falck Ambulans AB:s sätt att snabbt hantera den uppkomna situationen där vi riskerade att stå utan ambulanser, säger Rolf Ohrlandersom som är kris- och säkerhetsansvarig i Region Skåne och tillägger:

-Den senaste veckans omställning har varit påfrestande för ambulanspersonalen, men de har lojalt ställt upp och hjälpt till i den här krissituationen. Därför är det nu viktigt att deras arbetsmiljö i ambulanserna säkerställs så att varken den eller patientsäkerheten påverkas.

Falck Ambulans AB ansvarar enligt avtal för ambulansverksamheten i Skåne och Region Skåne ansvarar för den medicinska säkerheten i ambulanserna. Enligt ordinarie patientsäkerhetsarbete så har Region Skåne ansvar för att följa upp och utreda ev avvikelser som har uppstått i verksamheten.

-Till följd av förändringarna i ambulanssjukvården så kommer vi att följa inkomna avvikelser extra noga, säger Rolf Ohrlander.   

 

Mer information:
Rolf Ohrlander, kris- och säkerhetsansvarig i Region Skåne, 070-597 77 33

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977