Gå direkt till innehåll
Interaktion ökar kunskapen om klimatpåverkan från transporter

Pressmeddelande -

Interaktion ökar kunskapen om klimatpåverkan från transporter

Klimatsamverkan Skåne presenterar en helt ny och interaktiv utställning som handlar om klimatpåverkan från transporter. Utställning är i form av en monolit som kommer att turnera runt i de skånska kommunerna.

Pressen bjuds in till en avhöljningscermoni.

Tid: Den 7 januari kl. 12:00

Plats: Entrén på Skånes universitetssjukhus (SUS), Lund

Anmäl ert deltagande senast den 4 januari till cecilia.j.lindvall@skane.se. Eventuella frågor kring pressträffen hänvisas också till denna e-postadress.

Ett roligt sätt att lära
Klimatsamverkan Skåne uppmuntrar alla skåningar att göra ”klimatkloka” resval, oavsett om det handlar om offentliga organisationer, företag eller privatpersoner. Genom att förändra sitt resebeteende och på ett bättre sätt nyttja den redan existerande infrastruktur och det transportsystem som finns idag kan skåningarna tillsammans minska klimatpåverkan från transporter.

Monoliten är en interaktiv utställning som gör det enklare och roligare att lära sig mer om resor och transporter och den klimatpåverkan de medför.

Att göra medvetna val
Tjänstemän från Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Kommunförbundet Skåne har arbetet tillsammans med projektet ”Beteendepåverkande information och kommunikation om transporters klimateffekt”. Projektet syftar till att hjälpa människor att göra medvetna val av resor och transporter som är bättre för miljön.

Arbetet har utgått från steg 1 i fyrstegsprincipen som bland annat handlar om; att genomföra Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transport­sätt samt Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon. Skåningarna har stor möjlighet att agera direkt. Klimatsamverkan Skåne vill nå ut med budskapet att det är möjligt att göra andra val för resor och transporter och att våra resval påverkar personer i vår omgivning.

Välkomna!

Anders Åkesson (mp), regionråd och ordförande i Klimatsamverkan Skåne

Göran Enander, länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne län

Pia Almström (m), kommunalråd Kävlinge, Kommunförbundet Skåne


Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden