Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Järnåldersboplatsen Uppåkra ska göras tillgängligt med ny teknik

Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Vid dagens sammanträde beslutade nämnden att avsätta 1 miljon kronor för visualisering och digital gestaltning av historiska miljöer. Den unika järnåldersboplatsen Uppåkra ska gestaltas virtuellt med hjälp av ny, banbrytande teknik, satsningen ska även öppna för andra visualiseringsprojekt. Skånes Hembygdsförbund ska såsom projektägare leda arbetet.

Region Skåne har i den regionala kulturplanen för Skåne 2011-2012 prioriterat en utveckling av visualisering i digitala miljöer.

– Vi har ett starkt kulturliv i Skåne som skulle kunna nå ut till fler medborgare med hjälp av ny teknik. Vi fortsätter satsningarna på visualisering och digitalisering och har vid dagens sammanträde beslutat att satsa 1 miljoner kronor på visualiseringsprojekt inom kulturarvsområdet, säger Yngve Petersson, ordförande för Region Skånes kulturnämnd.

Region Skåne har dessutom fått 1,1 miljoner kronor för ”Utveckling av infrastruktur för ökad visualisering och digitalisering”. Kulturrådet bedömer att satsningen kommer att skapa betydligt ökad tillgänglighet till kultur i olika former. De delar som behandlar modellframtagning, visualisering på bibliotek, digitalt visningsrum i samverkan med Film i Skåne och Konstfilm rörlig bild crossmedia och bildkonst bidrar alla till att stärka biblioteken och utveckla kulturhustanken.

Övriga ärenden

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut vid dagens sammanträde. Föredragningslistan och handlingarna finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på Protokoll - Region Skåne (längst ner i högerspalten) inom fjorton dagar från sammanträdet.

För mer information

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Chris Marschall, kulturchef, Kultur Skåne tfn. 040 – 6753 730

Martin Andrén, chef för Kulturarv och livsmiljö, Kultur Skåne tfn 040 – 6753 744

Presskontakt:

Cecilia Palmkvist, kommunikatör, Kultur Skåne, tfn 040 – 6753 742

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material