Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jobbkommission för unga i arbete får 3 miljoner, Somali business center startas och 6 miljoner går till framtiden ljus.


  • Regionala utvecklingsnämnden anslår totalt 3 miljoner till 2017 till en Jobbkommission med syftet att inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) skapa en bredare plattform för kon­kreta satsningar inom utbildning och arbetsmarknadsområdet - främst kopplat till unga.

     - Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. En viktig del av förklaringen är att alltför många unga saknar gymnasieutbildning. Vi behöver kraftsamla regionalt och tillsätter därför en Jobbkommission. Den kommer att bestå av en rad nyckelaktörer som tillsammans kommer att jobba för att fler unga skåningar får en meningsfull vardag med ett jobb att gå till. Vi har även gett inspel om frågan om regional utbildningsgaranti, säger Mätta Ivarsson (MP) Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

  • Somali Information and Business Center får totalt 6 miljoner.

    Somali Information and Business Center (SIBC) är en satsning som ska möjliggöra för fler somalier att komma i arbete eller starta eget företag i Skåne. Region Skåne avser att medfinansiera SIBC under 3,5 år för att driva och utveckla centret.

     - Detta är ett angeläget arbete. Det har gjorts försök tidigare men då fanns ingen samlad organisation för de somaliska föreningarna, vilket försvårade samarbetet. Det finns nu och vi har goda förhoppningar om att det här arbetet nu kommer att ge resultat, säger Ilmar Reepalu (S) Regionråd och första vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

  • Satsningen ”Framtiden belysning” får 6 miljoner.

Skåne har i sina lärosäten, sina forskningsanläggningar och näringsliv potential att bli världsledande inom framtidens belysning. En belys­ning som både minskar energiförbrukningen och ökar välbefinnandet.

- Ljuset har i tvåhundra år varit kännetecken för modernitet och framsteg. När man nu tar ett steg till är det fantastiskt att Skåne är med i framkant, säger Pontus Lindberg (M). Självklart ska Region Skåne vara med och bidra.

Se pdf för fullständig dagordning.


För kommentarer:

Mätta Ivarsson (MP)

Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 0725-52 51 08

Ilmar Reepalu (S)

Regionråd och första vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Pontus Lindberg (M)

Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 0768-89 01 16

Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 17 april 2015. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden