Gå direkt till innehåll
Konstnärerna Elin Lundgren och Petter Pettersson får Region Skånes kulturpris 2015

Pressmeddelande -

Konstnärerna Elin Lundgren och Petter Pettersson får Region Skånes kulturpris 2015

Elin Lundgren och Petter Pettersson får Region Skånes kulturpris 2015 för ett konstnärskap som vidgat gränserna för en konstform och gjort unika avtryck i Skåne och världen. Prissumman är på 100 000 kronor.

Region Skånes kulturnämnd har idag tilldelat konstnärerna Elin Lundgren och Petter Pettersson Region Skånes kulturpris 2015. Pristagarna är konstnärliga ledare och driver tillsammans en unik studio för bildkonstperformance i Skåne. Genom sin konstnärliga gärning i samarbeten med internationella bildkonstnärer har de etablerat och utvecklat bildkonstperformance som konstform. Studion grundades 2007 i Malmö och har sedan dess producerat och visat över 40 soloproduktioner samt curaterat flera festivaler och event i Skåne och utomlands.

Kulturnämndens motivering till valet av kulturpristagare lyder:

Region Skånes kulturpris 2015 sätter ljuset på två innovatörer som vidgat gränserna för en konstform och gjort unika avtryck i Skåne och världen.

En studio, skapad av två konstnärer i dynamisk samklang, lockar gång på gång internationellt renommerade kollegor att utveckla idéer till performanceverk som är något av det mest intressanta inom dagens experimentella konstscen.

Med iscensättningar som både fascinerar och provocerar, utmanar de våra föreställningar. Region Skånes kulturpris 2015 går till Elin Lundgren och Petter Pettersson, som genom Lilith Performance Studio gör själva konstverket till en händelse där gränsen mellan konst och publik ständigt överskrids.

Elin Lundgren och Petter Pettersson i en kommentar om sitt konstnärskap i samband med att Region Skånes kulturpris delades ut:

– Vi är verkligen hedrade av att få ta emot Region Skånes kulturpris. Det är ett stort erkännande för oss och den konstform som vi arbetar med.

– Priset ger mod och kraft att fortsätta utveckla och driva vidare vårt arbete och att erbjuda upplevelser för fler människor både i Skåne och ute i världen. Vi ser att performance har en potential att nå en långt bredare publik, mycket tack vare ett direkt tilltal och att verken oftast är oberoende av språk.

Elin Lundgren och Petter Pettersson skapar platsspecifika performanceverk genom att bjuda in bildkonstnärer från hela världen. Varje år får ett antal bildkonstnärer ett unikt tillfälle att på plats, under en längre tid och i nära samarbete med studion, utveckla och presentera ett nytt verk. Samarbeten bygger på bildkonstnärer med stor integritet och starkt konstnärligt uttryck. Under produktionsperioden får konstnären möjlighet att arbeta med alla delar av ett liveverk: plats, tid, iscensättning, medverkande personer och publik. Tematiken i verken utgår alltid från den enskilda konstnärens praktik vilket skapar en naturlig mångfald och koppling till vår samtid.

- När vi startade studion år 2007 i Malmö fanns inte många aktörer inom området. Under de senaste åren har intresset för performance som konstform vuxit enormt.

- Numera kan man se performance i någon form på de flesta konstinstitutioner och biennaler i Sverige och utomlands. Vi ser att vårt arbete med att ge bildkonstnärer tid, plats och en fungerande infrastruktur till att utveckla sitt konstnärliga språk live, blivit ännu mer angeläget.

Under de första åren upplevde Elin och Petter att det fanns ett visst motstånd hos den etablerade kulturpubliken, som mötte konstformen med en viss skepsis eller osäkerhet, ofta baserad på fördomar om vad performance är.

- Nu möter vi publikens spontana uppskattning och önskan att gärna komma och ta del av nya upplevelser.

När Elins och Petters son som 8-åring fick frågan om vad performance är var svaret:

”Levande konst, och konstigare än så är det inte”.

Elin Lundgren och Petter Pettersson har Malmö som bas för sitt konstnärliga arbete. De bor i utkanten av Linderöd i Kristianstads kommun.

Mer om pristagarnas verksamhet kan du läsa på http://lilithperformancestudio.com/

Bilder

Bild på pristagarna finns tillgänglig för nedladdning. Ange fotografens namn i samband med publicering: Foto: Lilith Performance Studio

Intervjutillfälle

Kulturnämndens tjänstgörande ordförande, Yngve Petersson, och kulturpristagarna finns tillgängliga för intervjuer efter prisutdelningen mellan klockan 15.45 och 16.15. Kulturpristagaren är i mån av tid tillgänglig per telefon enligt nedan.

Region Skånes kulturpristagare:

Elin Lundgren och Petter Pettersson nås på

telefonnummer 073-584 70 10 eller 0768- 11 26 16.

Region Skånes kulturnämnd

Tjänstgörande ordförande i Region Skånes kulturnämnd, Yngve Petersson,

tfn 0705 – 15 80 38

Fakta om Region Skånes kulturpris

Region Skånes kulturpris ska bidra till att främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne.

Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman fastställs årligen i budget, prissumman för 2015 är 100 000 kronor. Pristagare kan nomineras av enskild person och organisation men kan inte sökas. Region Skånes kulturnämnd utser pristagaren.

Filmskaparen och författaren Lukas Moodysson utsågs till Region Skånes kulturpristagare 2014. För mer information om Region Skånes kulturpris samt tidigare års pristagare: Region Skånes kulturpris

Fakta om kulturnämnden

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden