Gå direkt till innehåll
Kortfattad information från regionfullmäktige 15 juni

Pressmeddelande -

Kortfattad information från regionfullmäktige 15 juni

Regionfullmäktige beslutade idag bland annat om 600 miljoner kronor extra till sjukhusstyrelser och andra berörda nämnder för att kunna hantera extrakostnader till följd av covid-19. Bland övriga beslut finns att kommunerna erbjuds en ungdomsbiljett som innebär att alla skol- och gymnasieungdomar, med rätt till skolskjuts, får obegränsad tillgång till kollektivtrafiken.

Handlingarna till dagens möte hittar du på skane.se

Beslut i korthet:

  • Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen 600 miljoner kronor extra för att nämnder och sjukhusstyrelser ska kunna ansöka om bidrag för att täcka sjukvårdsrelaterade merkostnader för covid-19 under perioden januari-juni 2021. I regeringens vårproposition skjuter man till totalt till 2 miljarder utöver det generella statsbidraget till landets kommuner och regioner. Det gör att tillskottet i Skåne inte påverkar regionbidragen 2022 och framåt. Hur medlen ska fördelas i Skåne beslutas om vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september. (Ärende 4)

  • Regionfullmäktige beslutade att den nya biljettypen Flex 10/30 Öresund ska införas. Allt fler jobbar delvis hemifrån och vill därför ha flexiblare biljetter. Flex 10/30 Öresund består av 10 stycken 24-timmarsbiljetter som köps vid ett och samma köptillfälle. Samtliga biljetter har en giltighetstid på 30 dagar från köptillfället biljettypen är billigare än en 30 dagars period-biljett. (Ärende 5)

  • Regionfullmäktige beslutade att införa biljetten "Ungdomsbiljett". Biljettypen kommer erbjudas till kommunerna senast den 30 juni 2021. Idag köper Skånes kommuner en skolbiljett till sina grundskole- och gymnasieelever, som uppfyller kraven för skolskjuts. Denna biljett gäller inte under helger och under sommarlovet. Nu erbjuds en ny biljett, Ungdomsbiljett, som gäller alla dagar året runt och den ger ungdomar obegränsad tillgång till kollektivtrafiken i Skåne. Den nya biljettens pris baseras på priset av nuvarande skolbiljett och tar hänsyn till respektive kommuns resemönster. (Ärende 6).

  • Regionfullmäktige beslutade lämna övertagandegaranti för totalt 111 elbussar i avtalen "Malmö Central" och "Malmö Södervärn" till ett maximalt belopp om 797 400 000 kr. Elektrifieringen av Malmö stadstrafik är i full gång och Region Skåne behöver skaffa sig rådighet över fordonen. De nya trafikavtalen påbörjas i juni 2021 och sträcker sig över 4 år med option 1 + 2 år. De nya elbussarnas livslängd beräknas dock till 15 år. Trafikföretaget anskaffar och äger fordonen och vid kommande upphandling ska det trafikföretag som då ska driva trafiken ta över elfordonen. Region Skånes övertagandegaranti garanterar ett övertagande av fordonen som har längre livslängd än trafikavtalen. (Ärende 7)

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad